Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина ІІІ. Зоологія
8. Тип Молюски, або М'якуни
8.1. Клас Черевоногі, або Слимаки

Загальна характеристика типу. У молюсків існують симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та мантійна порожнина, черепашка, поділ м’язів на групи. У них є вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процесами життєдіяльності є рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Молюски несегментовані, вториннопорожнинні (мають вигляд окремих мішків, які оточують серце і статеві залози). Розміри — від кількох міліметрів до 25 м. Сучасна фауна налічує понад 150 тис. видів, що живуть у морях, прісних водоймах та на суходолі. Серед них є хижі, паразитичні, рослиноїдні види та сапротрофи-фільтратори. Більшості молюсків притаманний мало рухомий спосіб життя (крім Головоногих). Відділів тіла три: голова (крім двостулкових), мускульна нога (у головоногих вона перетворилася на щупальця та лійку — орган реактивного руху) і тулуб (мішкоподібне тіло з внутрішніми органами). Тулуб вкритий мантією, яку утворюють дві шкірясті складки, що відростають із спинного боку. Між складками мантії і тулубом утворюється мантійна порожнина, сполучена із зовнішнім середовищем отворами. У порожнину відкриваються анальний, сечовидільний та статеві отвори. Залозисті клітини мантії більшості видів утворюють зовнішню вапнякову черепашку. Молюски мають вторинну порожнину тіла, яка представлена невеликими мішками, що відповідно оточують серце (навколосерцева сумка) та статеві залози. Проміжки між органами заповнені паренхімою (пухка сполучна тканина). В ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, у шлунок — травних.

Кровоносна система незамкнена. Серце має два передсердя та один шлуночок. В серці артеріальна кров. Органи дихання (зябра чи легені) розміщені у мантійній порожнині.

Органи виділення (метанефридіальні нирки) відбирають продукти метаболізму із навколосерцевої сумки, виводять їх до мантійної порожнини.

Нервова система розкидано-вузлового типу, має три пари нервових вузлів — головні, ножні, тулубові. Органи чуття у різних представників молюсків досить різні. У черевоногих одна пара щупалець, біля основи яких є прості очі (у виноградного слимака дві пари щупалець, очі на довшій парі); у двостулкових — дотикові клітини та рецептори хімічного чуття. У головоногих є великі й досконалі очі. Вони також мають органи рівноваги.

Молюски — роздільностатеві (зябродишні черевоногі) або гермафродити (частина черевоногих) із внутрішнім чи зовнішнім заплідненням. Розвиток прямий або з перетворенням.

Клас Черевоногі, або Слимаки. Найчисленніший клас типу Молюски (близько 90 тис. сучасних видів, в Україні — до 500). Більшість видів черевоногих живе в морях і океанах, деякі пристосувалися до життя в прісних водоймах і на суходолі. Типовим представником є ставковик звичайний, або великий (мал. 3.26), довжина якого сягає 7 см. Живе в ставках, невеликих озерах і тихих затоках річок. У безвітряні сонячні дні ці молюски жваво повзають на побережній рослинності або по дну.

Мал. 3.26. Молюски черевоногі:

а — зовнішній вигляд слимака виноградного: 1 — черепашка; 2 — дихальний отвір; 3 — голова з двома парами щупальців; 4 — очі; 5 — статевий отвір; 6 — нога; 7 — анальний отвір; 8 — вершина черепашки; б — схема внутрішньої будови ставковика звичайного: 9 — печінка; 10 — шлунок; 11 — нервові галуження; 12 — язик; 13 — нервові вузли; 14 — стравохід; 15 — анальний отвір; 16 — легеня; 17 — серце; в — різні види черевоногих: ставкових болотний (1); овальний (2), звичайний (3), малий (4); (5—6) — бітинії; котушка (7); лужанка живородна (8)

Тіло черевоногих складається із голови, ноги й тулуба. На голові розміщені очі, щупальця й рот. Тулуб міститься над ногою, спірально закручений і вкритий черепашкою. У ставковика черепашка суцільна, спірально закручена в 4—5 обертів, має довжину 4—7 см. З одного боку вона закінчується гострою вершиною, а з другого — має отвір, або устя, через яке назовні висовуються голова й нога молюска. У деяких черевоногих на нозі є пластинка, яка закриває устя черепашки, коли туди втягується тварина. В голих слимаків черепашки практично немає.

Ставковик — один із найненажерливіших мешканців прісних водойм. Він поїдає не тільки рослини й дрібних тварин на них, а й трупи. У роті в нього є м’язовий язик, вкритий численними твердими зубчиками, — радула. Перетерта радулою пожива з ротового отвору надходить у глотку, стравохід, шлунок і кишку, яка випинається петлеподібно й закінчується анальним отвором біля краю мантії, з боку тіла. У ставковика звичайного є травна залоза, або печінка, розміщена поряд із шлунком. У ній виробляється травний сік. Ця ознака вперше виникає у молюсків.

Хоча ставковик живе у воді, дихає він атмосферним киснем. Тому періодично (7—9 разів за годину) він піднімається на поверхню води і відкриває дихальний отвір, що міститься збоку біля краю черепашки. Крізь цей отвір повітря потрапляє в легеню, яка утворена мантією. Стінки легені (кишеня мантії) густо обплетені кровоносними судинами, в яких і відбувається газообмін. Є черевоногі, які дихають зябрами.

Поряд із легенею розміщене м’язове серце. Воно складається із передсердя і шлуночка. В ембріогенезі в серці закладається два передсердя, але одне із них «задавлюється» спіральною черепашкою. Серце скорочується 20—30 разів за хвилину, в ньому артеріальна кров. Кровоносна система молюска незамкнена, безбарвна кров не тільки тече по судинах, а й витікає у порожнини між органами.

Видільна система представлена однією ниркою, яка складається із видозмінених метанефридіїв. Видільні протоки відкриваються у мантійну порожнину.

Нервова система складається із п’яти пар з’єднаних між собою нервових вузлів. Від них до всіх органів молюска відходять нерви. Органами чуття зазвичай є дві пари щупалець: перша — органи дотику, друга — органи нюху. Із другою парою пов’язані очі, розміщені біля основи щупалець або на їхніх кінчиках. Окрім того, є орган рівноваги.

Ставковики — гермафродити, протоки їхніх статевих залоз відкриваються у мантійну порожнину. Запліднення перехресне, є копулятивний апарат. Вкриті слизом яйця прикріплюються до підводних рослин. Розвиток ставковика великого прямий. Із яйця виходить маленький молюск, схожий на дорослого. У морських черевоногих із яйця утворюється личинка.

Деякі види черевоногих молюсків є проміжними хазяїнами для паразитичних плоских червів класу Сисуни. Деякі черевоногі молюски, що живуть на суходолі, є шкідниками сільського господарства. Виноградного слимака в деяких країнах вживають у їжу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити