Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Тести
Ботаніка

1. Осьовими органами рослин є:

а) корінь і стебло; б) листок і корінь; в) квітка і листок; г) брунька і листок.

2. Відрізок стебла між сусідніми листками на пагоні називається:

а) вузлом; б) міжвузлям; в) пазухою; г) живцем.

3. До функцій листка не належить:

а) поглинання води; б) поглинання вуглекислого газу; в) переміщення речовин по рослині; г) запасання речовин.

4. 3 видозмінених листків утворюються:

а) квітки і плоди; б) додаткові корені; в) колючки і вусики; г) виводкові бруньки.

5. Бруньки не бувають:

а) регенеративними: б) верхівковими; в) вегетативними; г) квітковими.

6. Коренеплід — це видозмінений:

а) корінь; б) пагін; в) стебло; г) листок.

7. Не є видозміненими пагонами:

а) колючки терну; б) вуса суниць; в) кореневища пирію; г) колючки троянд.

8. Складним називають листок, у якого:

а) розсічена листкова пластинка; б) немає черешка; в) є кілька листкових пластинок; г) є кілька черешків.

9. Коренева система може складатися:

а) тільки з додаткових коренів; б) з головного і бічних коренів; в) тільки з бічних коренів; г) зі всіх типів коренів.

10. Складовою частиною пагона не може бути:

а) квітка; б) брунька: в) корінь; г) стебло.

11. Корені рослин не можуть утворюватися:

а) на стеблах; б) на листках; в) на квітках; г) у воді, грунті, повітрі.

12. Пазушне положення на пагоні займає:

а) брунька; б) додатковий корінь; в) насінина; г) жилка.

13. Жилкування не буває:

а) дуговим; б) перпендикулярним; в) паралельним; г) сітчастим.

14. Найбільш потужну кореневу систему мають рослини, які ростуть:

а) на болотах; б) на пісках; в) на кам’янистому схилі; г) на глинистому ґрунті.

15. У болотних рослин, на відміну від лучних або лісових, часто утворюються:

а) дихальні корені; б) додаткові корені; в) корені-присоски; г) коренеплоди.

16. Брунькові луски багатьох рослин бувають вкриті зсередини волосками, що сприяє:

а) фотосинтезу; б) збереженню теплоти; в) утриманню вологи; г) вегетативному розмноженню.

17. У вегетативному розмноженні рослин не беруть участі:

а) додаткові бруньки; б) додаткові корені; в) квітки; г) виводкові бруньки.

18. Справжні листки серед спорових рослин мають лише:

а) хвощеподібні; б) папоротеподібні; в) мохоподібні; г) плауноподібні.

19. В архегоніях спорових рослин утворюються:

а) спори; б) сперматозоїди; в) яйцеклітини; г) зиготи.

20. У зозулиного льону спорофіт має вигляд:

а) спори; б) коробочки на ніжці; в) заростка; г) квітки.

21. Через наявність клітин, заповнених водою у листках, сфагнові мохи часто називають:

а) водяними; б) болотними; в) білими; г) синіми.

22. Заростки утворюють усі спорові рослини, крім:

а) хвощеподібних; б) папоротеподібних; в) плауноподібних; г) мохоподібних.

23. На відміну від інших спорових рослин, поширених в Україні, хвощ польовий утворює:

а) запас повітря в порожнистих стеблах; б) запас води у спеціальних клітинах; в) запас поживних речовин у бульбочках на підземних пагонах; г) щільний покрив на поверхні мілких водойм.

24. Протонема в мохоподібних — це:

а) частина кореня; б) недорозвинений листок; в) результат проростання спори; г) орган спороноіиення.

25. У хвоща польового не розвинені:

а) листки; б) стебла; в) спороносні колоски; г) весняні пагони.

26. Більша частина рослинної маси хвоща польового перебуває:

а) у ґрунті; б) над поверхнею ґрунту; в) у вигляді бульбочок: г) у воді.

27. У папоротеподібних спороносні органи містяться в:

а) заростках; б) коренях; в) сорусах; г) ґрунті.

28. Серед спорових лікарською рослиною є:

а) мох зозулин льон; б) хвощ польовий; в) папороть орляк.

29. Гаметофіт плауноподібних розвивається протягом:

а) більш як десяти років; б) одного року; в) не більш як трьох років; г) кількох місяців.

30. У папоротеподібних спори утворюються на:

а) спеціальних листках; б) звичайних листках; в) окремих частинах звичайних листків; г) коренях.

31. Хвоя в голонасінних — це:

а) короткі бічні стебла; б) видозмінені спороносні листки; в) видозмінені листки; г) незрілі шишки.

32. Скипидар виробляють із:

а) хвої ялини; б) деревини ялини; в) коренів ялини.

33. У голонасінних пилок — це:

а) спора; б) заросток; в) чоловічий гаметофіт; г) жіночий гаметофіт.

34. Хвойна рослина, у шишках якої є соковиті луски, — це:

а) ялина; б) модрина; в) ялівець; г) кедр.

35. Світлолюбною рослиною серед хвойних в Україні є:

а) модрина; б) смерека; в) тис ягідний; г) сосна.

36. Під захистом покривних лусок у шишках сосни містяться:

а) насінні зачатки; б) пилкові зерна; в) бруньки; г) проростки.

37. У степах України зростає голонасінна рослина, в якої не розвинені листки, а насінини вкриті соковитим придатком червоного кольору:

а) тис ягідний; б) туя; в) ялівець; г) ефедра.

38. У простої оцвітини пелюстки і чашолистки забарвлені:

а) однаково; б) по-різному; в) в зелений колір.

39. Для приваблювання комах-запилювачів у квітках утворюється:

а) мед; б) пилок; в) нектар; г) віск.

40. Перехресне запилення відбувається:

а) тільки за допомогою вітру; б) за допомогою вітру, води, комах; в) тільки за допомогою комах.

41. Голою називають квітку, в якої:

а) є тільки чашечка; б) немає оцвітини; в) немає пелюсток; г) оцвітина зелена.

42. Якщо в квітці немає тичинок, її називають:

а) однодомною; б) чоловічою; в) жіночою; г) безплідною.

43. Видозміненим пагоном не можна вважати:

а) квітку; б) бруньку; в) кореневище; г) стебло.

44. Пилковхід є у:

а) насінному зачатку; б) тичинці; в) пилковому зерні; г) приймочці.

45. Усі частини квітки об’єднує:

а) квітколоже; б) суцвіття; в) листочок оцвітини; г) маточка.

46. У суниці соковита частина плоду утворюється з:

а) маточки; б) приймочки; в) квітколожа; г) квітконіжки.

47. Насіння, що міститься в соковитих плодах, не може поширюватися:

а) вітром; б) водою; в) тваринами; г) рухами рослин.

48. Суцвіття збільшують імовірність:

а) запилення комахами; б) запліднення; в) запилення й поширення плодів; г) запилення вітром.

49. Подвійним запліднення квіткових рослин називають тому, що:

а) в зародковому мішку і в пилковому зерні міститься по дві клітини; б) для запліднення потрібно два пилкових зерна; в) запліднюються дві клітини зародкового мішка; г) у зав'язі міститься два насінних зачатки.

50. Суцвіття кошик є тільки у представників родини:

а) Розові; б) Капустяні; в) Айстрові; г) Бобові.

51. Із плодів представників родини Розові готують:

а) олію; б) крохмаль; в) оцет; з) варення.

52. До родини Бобові належать:

а) квасоля; б) петрушка; в) картопля; г) тюльпан.

53. П’ять пелюсток мають квітки представників родин:

а) Бобові й Складноцвіті; б) Пасльонові і Лілійні; в) Розові й Капустяні; г) Злакові й Розові.

54. Квітки переважно в суцвіттях притаманні родинам:

а) Розові й Пасльонові; б) Капустяні й Розові; в) Злакові й Складноцвіті; г) Злакові й Бобові.

55. Тільки маточка бере участь в утворенні плодів представників родин:

а) Злакові; б) Розові; в) Пасльонові; г) Бобові.

56. Плід ягода утворюється у представників родин:

а) Бобові та Айстрові; б) Розові та Пасльонові; в) Пасльонові та Злакові; г) Айстрові й Розові.

57. Луки формуються лише там, де разом ростуть:

а) дерева, кущі, трави: б) лише трави; в) трави і кущі; г) трави і дерева.

58. До складу одного рослинного угруповання не можуть одночасно входити:

а) очерет і латаття; б) латаття й кактуси; в) суниці і грицики; г) сосна і малина.

59. Транспірація потрібна рослині для того, щоб:

а) вбирати воду з ґрунту; б) підтримувати клітини в тургорі; в) забезпечити фотосинтез і охолодити листки; г) утворилися висхідні потоки речовин у стеблах.

60. Листки рослин на світлі рухаються залежно від:

а) температури; б) положення джерела світла; в) умов зволоження; г) пори року.

61. Людина постійно контролює лише склад таких угруповань:

а) лісових; б) антропогенних; в) водних; г) лучних.

62. На місці природної луки через випасання худоби:

а) починають рости плодові дерева; б) розростаються бур’яни; в) формується лісове угруповання; г) не відбувається жодних змін.

63. Поява трутовиків на стовбурі дерева свідчить про те, що дерево:

а) хворе; б) скоро почне плодоносити; в) скоро зацвіте; г) почувається дуже добре.

64. Вищі й нижчі гриби розрізняють за:

а) ступенем отруйності; б) будовою гіфів; в) формою плодових тіл; г) розмірами.

65. Паразитичні гриби в людини можуть спричинити:

а) ластовиння; б) головний біль; в) нежить; г) лишай.

66. Серед різних видів дріжджів є такі, що можуть:

а) утворити плісень на хлібі; б) спричинити пошкодження дерев'яної підлоги; в) викликати захворювання людини: г) спричинити почорніння плодів томатів.

67. Мікориза — це явище, яке:

а) дуже шкодить здоров’ю людини; б) сприяє живленню коренів рослини й міцелію гриба; в) полегшує поширення грибних спор; г) ніяк не впливає на стан рослини і гриба. які живляться разом.

68. На кінчиках гіфів розміщені органи спороношення цвільових грибів, які називаються:

а) капсулами; б) спорангіями; в) конідіями; г) архегоніями.

69. Серед грибів є паразитичні види, до яких належать:

а) мухомори, пеніциліум, трутовики; б) печериці, сажкові гриби, мукор; в) фітофтора, ріжки пшениці, сажкові гриби; г) сироїжки, білий гриб, опеньки.

70. Серед шапкових грибів немає таких, які є:

а) лікарськими; б) паразитичними; в) цвільовими; г) отруйними.

71. Гриби жодним чином не пов’язані з:

а) утворенням ґрунту; б) виробництвом ліків; в) виробництвом харчових продуктів; г) насиченням ґрунту киснем.

72. Спороутворення у грибів ніколи не відбувається:

а) без повітря; б) поза міцелієм; в) у ґрунті; г) взимку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити