Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Тести
Зоологія

1. У тваринної клітини є:

а) целюлозна стінка; б) глікокалікс; в) вакуолі з клітинним coком; г) хітинова стінка.

2. Одноклітинним міксотрофним організмом зі сталою формою тіла, одним ядром, скоротливою вакуолею, джгутиками є:

а) дизентерійна амеба; б) евглена зелена; в) інфузорія-туфелька; г) хламідомонада.

3. Білатеральний тип симетрії передбачає можливість:

а) провести через вісь тіла дві площини симетрії; б) провести через вісь тіла одну площину симетрії; в) утворити передній і задній кінці, спинний і черевний боки; г) необмеженого росту.

4. Особливості складного життєвого циклу тварин:

а) розвиток з перетворенням; б) доросла тварина не відрізняється від личинки; в) чергування поколінь статевого й нестатевого; г) у розвитку немає чергування поколінь; д) паразитичний спосіб життя; е) доросла тварина відрізняється від личинки.

5. Реакція на подразнення у найпростіших виявляється у вигляді:

а) настій; б) тропізмів; в) рефлексів; г) таксисів; д) нутацій.

6. Які найпростіші не мають джгутиків або війок:

а) форамініфери; б) амеба протей; в) трипаносоми; г) евглена зелена?

7. За способом живлення кишковопорожнинні є:

а) паразитами; б) всеїдними; в) хижаками; г) автотрофами.

8. Яких клітин немає в тілі гідри:

а) залозистих; б) епітеліальних; в) травних; г) жалких; д) світлочутливих?

9. До ентодермального шару тіла гідри не входять клітини:

а) проміжні; б) нервові; в) залозисті; г) жалкі.

10. З перелічених ознак виберіть ту, що характерна для коралових поліпів:

а) зазвичай ведуть плаваючий спосіб життя; 6) тіло має форму парасольки; в) ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя; г) кишкова порожнина несегме-тована.

11. Які з наведених ознак властиві сцифомедузам:

а) кишкова порожнина цілісна; б) кишкова порожнина у вигляді каналів; в) малорухливий спосіб життя; г) на краях парасольки мають світлочутливі вічка?

12. У плоских червів:

а) є головний мозок; б) немає кровоносної системи; в) є анальний отвір; г) немає порожнини тіла; д) статева система роздільна.

13. Характерна ознака печінкового сисуна:

а) наявність проміжного і кінцевого хазяїна; 6) тіло веретеноподібної форми; в) на черевному боці — два присоски; г) паразитування в кишках людини.

14. До стьожкових червів не належить:

а) стьожок широкий; б) ціп’як бичачий; в) шистосома; г) ехінокок.

15. Не характерними для круглих червів є такі ознаки:

а) первинна порожнина заповнена рідиною; б) поздовжні смужки м'язів; в) гідростатичний скелет; г) немає кутикули.

16. Личинка аскариди, мігруючи в організмі людини, проходить такий шлях:

а) шлунок — серце — печінка; б) кишки — серце — легені; в) серце — кишки — легені; г) печінка — кишки — легені.

17. Паразитами рослин є такі круглі черви:

а) трихінела; б) аскарида; в) гострик; г) галова нематода.

18. Характерні ознаки кільчастих червів:

а) радіальний тип симетрії; б) сегментованість тіла; в) немає анального отвору; г) вторинна порожнина тіла; д) немає кровоносної системи.

19. Для розмноження кільчастих червів характерні:

а) гермафродитність; б) вегетативне розмноження; в) відкладання яєць у тіло іншої безхребетної тварини; г) живородність; д) самозапліднення.

20. Особливості будови тіла молюсків:

а) замкнена кровоносна система; б) метанефридіальні нирки; в) нервова система стовбурового типу; г) винятково гермафродити; д) два або три відділи тіла.

21. Які з наведених нижче ознак характерні для двостулкових молюсків:

а) багато видів живе на суходолі; б) відділи тіла — тулуб і нога; в) є вхідний і вихідний сифони; г) у ротовій порожнині мускулястий язик-тертка; д) зовнішні зябра?

22. У черевоногих молюсків:

а) у ротовій порожнині розміщений мускулястий язик-тертка; б) очі розміщені на краях мантії; в) легеневе дихання; г) непрямий тип розвитку; д) хижацький спосіб живлення.

23. Які з наведених особливостей розмноження і росту характерні для членистоногих:

а) більшість видів роздільностатеві; б) більшість видів гермафродити; в) запліднення переважно внутрішнє; г) запліднення здебільшого зовнішнє; д) ростуть рівномірно; е) ріст супроводжується линянням?

24. Ознаками розвитку членистоногих з повним перетворенням є:

а) личинка безнога; б) немає стадії лялечки; в) стадія імаго змінює стадію лялечки; г) личинки живляться тією самою поживою, що й доросла тварина; д) стадія імаго змінює стадію личинки.

25. Які з наведених особливостей будови і життєдіяльності притаманні тваринам класу Ракоподібні:

а) переважно водні тварини; б) здебільшого мають міцний хітиновий панцир; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) мають карапакс; д) мають дві пари чутливих вусиків; е) чутливих вусиків немає; є) очі розміщені на стебельцях; ж) очі складні; з) мають п’ять пар ходильних ніг; і) кінцівки утворюються на кожному сегменті тіла; к) дихають зябрами; л) органи виділення — зелені залози?

26. Які з наведених характеристик властиві тваринам класу Комахи:

а) середовище існування тільки наземне; б) середовище існування водне, повітряне, грунтове, внутрішнє; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) відділи тіла: головогруди, черевце; д) мають п’ять пар ходильних ніг?

27. Особливості тварин класу Павукоподібні:

а) мешкають переважно на суходолі. трапляються водяні тварини; б) живуть здебільшого у воді, трапляються на суходолі; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) очі складні; д) п'ять пар ходильних ніг.

28. Серед Павукоподібних немає видів:

а) у яких тіло не поділене на сегменти; б) паразитичних; в) отруйних; г) рослиноїдних; д) без стадії імаго.

29. Для яких із наведених нижче рядів комах характерне повне перетворення:

а) Рівнокрилі; б) Воші; в) Таргани; г) Двокрилі; д) Перетинчастокрилі.

30. Одомашнені тварини серед комах належать до ряду:

а) Таргани; б) Лускокрилі; в) Жуки; г) Двокрилі; д) Перетинчастокрилі.

31. Риб відносять до типу Хордові за ознаками:

а) двобічний тип симетрії; б) променева симетрія тіла; в) зовнішній скелет; г) внутрішній скелет; д) наявність вторинної порожнини тіла.

32. Особливості будови хрящових риб:

а) скелет зовнішній, кістковий; б) хорда зберігається протягом усього онтогенезу; в) скелет поділений на відділи: череп, хребет, скелет плавців; г) хребет має відділи: шийний, грудний, черевний, хвостовий; д) є плавальний міхур;

е) є зяброві кришки.

33. Особливості будови кісткових риб:

а) замкнена кровоносна система; б) наявність клоаки; в) немає плавального міхура; г) є зяброві кришки; д) є рос трум у всіх видів; е) є бічна лінія.

34. Особливості кровоносної системи риб:

а) замкнена; б) незамкнена; в) серце двокамерне (передсердя й шлуночок); г) серце двокамерне (два шлуночки); д) роль серця виконують пульсівні судини; е) у серці кров венозна; є) у серці кров артеріальна; ж) на шляху руху крові серце розміщене перед зябрами; з) артеріальна кров насичена киснем; і) венозна кров насичена вуглекислим газом.

35. Плавальний міхур окуня є:

а) органом травної системи; б) цідильним апаратом; в) виростом стінки кишок; г) гідростатичним апаратом; д) органом газообміну.

36. Особливості нервової системи та органів чуття риб:

а) найкраще розвинений передній відділ головного мозку; б) очі пристосовані до бачення на короткій відстані; в) в органі слуху є зовнішнє вухо; г) немає ніздрів; д) бічна лінія розміщена уздовж боків тіла.

37. До прохідних риб належать:

а) лосось; б) окунь; в) акула; г) сом; д) європейський вугор; е) білуга; є) струмкова форель; ж) короп.

38. Кісткові жучки, або бляшки, є на поверхні тіла:

а) щуки; б) білуги; в) скумбрії; г) стерляді; д) форелі; е) ската манти.

39. Найчисленнішою рибою Чорного й Азовського морів є:

а) оселедець; б) кефаль; в) хамса; г) акула катран; д) стерлядь; е) бичок.

40. Електричний вугор, поширений у Південній Америці, належить до ряду:

а) Коропоподібні; б) Окунеподібні; в) Осетроподібні; г) Скати; д) Дводишні; е) Кистепері.

41. Земноводні залежать від води:

а) тільки під час запліднення; б) протягом усього життя або на личинковій стадії свого розвитку; в) тільки коли досягають статевої зрілості; г) тільки на час живлення; д) для захисту від хижаків.

42. Особливості будови кровоносної системи земноводних порівняно з рибами:

а) серце трикамерне (два передсердя. один шлуночок); б) серце трикамерне (одне передсердя, два шлуночки); в) одне коло кровообігу; г) два кола кровообігу; д) серце двокамерне; е) по малому колу кровообігу кров рухається до голови; є) по малому колу кровообігу кров рухається до легенів: ж) від серця до внутрішніх органів надходить змішана кров.

43. Особливості будови та життєдіяльності земноводних порівняно з рибами:

а) диференціація травного каналу; б) диференціація хребта; в) поява п'ятипалих кінцівок; г) поява плавального міхура; д) дихання тільки легеневе; е) шкіра вкрита лускою; є) розмноження відбувається за межами водного середовища.

44. Особливість кровоносної системи жаби:

а) чотирикамерне серце; б) незамкнутість; в) наявність шкірного кола кровообігу; г) наявність печінкового кола кровообігу; д) трикамерне серце.

45. Земноводні — перші наземні тварини, у яких виник:

а) анальний отвір; б) головний мозок, диференційований на відділи; в) плавальний міхур; г) захисний покрив тіла; д) голосовий апарат.

46. Серед безхвостих земноводних присоски на кінчиках пальців мають:

а) кумки; б) квакші; в) звичайна ропуха; г) гостроморда жаба; д) часникова жаба.

47. Серед хвостатих земноводних неотенія притаманна:

а) протеям; 6) саламандрам; в) карпатським тритонам; г) сиренам; д) велетенським саламандрам.

48. Унікальною ознакою серед сучасних плазунів шкірястої черепахи є:

а) хребет, поділений на чотири відділи (шийний, тулубовий, крижовий та хвостовий); б) одне коло кровообігу; в) постійна температура тіла; г) не відкладає яєць; д) вкрита волоссям.

49. Особливості опорно-рухової системи плазунів порівняно із земноводними зумовлені:

а) відсутністю поясів кінцівок; б) наявністю грудної клітки; в) недиференційованістю м'язів; г) відсутністю хвоста; д) наявністю п’ятипалих кінцівок.

50. Серед плазунів чотирикамерне серце мають:

а) черепахи; б) вужі; в) кобри; г) крокодили; д) саламандри.

51. Про те, що плазуни е суходільними тваринами, свідчать ознаки:

а) шкіра, вкрита лусками; б) зяброве дихання; в) запліднення внутрішнє; г) зародок розвивається у воді; д) досконала дихальна система; е) яйце вкрите оболонками.

52. Дихати під час ковтання корму плазунам допомагають:

а) рухи хвоста; б) кісткове піднебіння; в) легені; г) рухи очей; д) роздвоєний язик.

53. До ряду Лускаті серед плазунів не належать:

а) сцинковий гекон; б) варан; в) веретільниця; г) саламандра; д) королівська кобра; е) ящірка прудка.

54. До отруйних змій України належать:

а) гримуча змія; б) веретільниця; в) гюрза; г) гадюка степова; д) водяний вуж; е) мідянка.

55. Особливості ряду Крокодили:

а) всеїдність; б) немає ключиць; в) немає, кісткового піднебіння; г) недиференційовані зуби; д) розмноження пов’язане з водним середовищем; е) трикамерне серце; є) живородність; ж) відкладання яєць.

56. Дзьоб птахів є:

а) виростом шкіри; б) видозміненою лускою; в) видозміненими щелепами; г) видозміненими зубами; д) видозміненим пір'ям.

57. У структурі пір’їни є такі елементи:

а) стрижень; б) сальна залоза; в) борідки третього порядку; г) борідки першого порядку; д) емаль.

58. Пухове перо допомагає птахам:

а) підтримувати постійну температуру тіла; б) облаштовувати гнізда; в) підтримувати здатність плавати; г) захищатися від паразитів; д) розпізнавати особин власного виду.

59. У поясі передніх кінцівок птахів вороняча кістка:

а) відсутня; б) з’єднується з ребрами; в) з'єднується з грудниною; г) захищає грудну клітку від механічного впливу; д) зростається з лопаткою.

60. У двокамерному шлунку птахів є відділи:

а) верхній і нижній; б) жувальний і цідильний; в) залозистий і цідильний; г) залозистий і м'язовий; д) лівий і правий.

61. «Пташине молоко» — це речовина, яка виробляється в деяких птахів в органі, що називається:

а) фабрицієвою сумкою; б) волом; в) шлунком; г) куприковою залозою; д) пудреткою.

62. Яку з особливостей життєдіяльності птахів забезпечує наявність у них легеневих мішків:

а) співочість; б) подвійну акомодацію; в) сезонні перельоти на велику відстань; г) орієнтування в просторі за магнітним полем; д) подвійне дихання?

63. Для інкубації яєць птахи використовують:

а) симбіотичних організмів; б) сонячне світло; в) теплоту власного тіла; г) гарячі джерела; д) пріле листя.

64. Пристосування птахів до польоту простежуються в їхньому скелеті за такими ознаками:

а) наявність кіля; б) наявність грудної клітки; в) гнучка шия; г) пневматичність кісток; д) наявність цівки.

65. Серед перелітних птахів безладною зграєю летять у вирій:

а) шпаки; б) лелеки; в) гуси; г) сови; д) лебеді.

66. В обривистих берегах річок облаштовують свої гнізда:

а) жайворонки; б) іволги; в) ластівки; г) дятли; д) сови.

67. У виводкових птахів порівняно з нагніздними:

а) яйця мають більше жовтка; б) легеневі мішки менші за розміром; в) пташенята вилупляються зрячими; г) гнізда завжди на поверхні грунту; д) менша тривалість інкубації.

68. Від переохолодження у воді пінгвінів рятує:

а) особлива будова пір’я; б) особлива будова кровоносної системи; в) товстий шар жиру; г) товста шкіра: д) посилений обмін речовин.

69. Які з перелічених птахів належать до ряду Куроподібні:

а) дятел строкатий; б) фазан; в) сойка; г) сорокопуд; д) рябчик?

70. Цівка птахів вкрита пір’ям аж до пальців у представників ряду:

а) Совоподібні; б) Куроподібні; в) Горобцеподібні; г) Соколоподібні; д) Журавлеподібні.

71. Шкіра ссавців вкрита волоссям, яке за походженням:

а) гомологічне пір’ю птахів; б) аналогічне пір'ю птахів; в) пов’язане зі скелетом; г) філогенетично пов'язане з лускою плазунів; д) історично з’явилося раніше, ніж пір'я птахів.

72. Серед хребетних тварин тільки у ссавців:

а) є куприкова залоза; б) два кола кровообігу; в) отруйні зуби; г) є передротова порожнина; д) є бічна лінія.

73. Особливість будови скелета ссавців:

а) немає кіля; б) вороняча кістка зрослася з лопаткою; в) є цівки; г) широкий таз; д) є крижовий відділ хребта.

74. У ссавців молочні залози:

а) є тільки у самок; б) походять від залоз травної системи; в) належать до ендокринної системи; г) походять від потових залоз; д) формуються з тих самих ембріональних структур, що й волосся.

75. У ссавців, які мешкають в умовах зміни пір року, спостерігається:

а) сезонна міграція; б) сезонне линяння; в) піклування про потомство; г) посилення обміну речовин; д) ускладнення поведінки.

76. Які ссавці здатні впадати у зимову сплячку незалежно від її тривалості:

а) білка; б) бобер; в) ведмідь; г) заєць-русак; д) лось?

77. У яких із названих ссавців молочні залози позбавлені сосків:

а) кенгуру; б) їжака; в) єхидни; г) ондатри; д) хохулі?

78. Дуже недорозвинені малята народжуються у таких ссавців, як:

а) їжаки; б) вовки; в) коти; з) кенгуру; б) верблюди.

79. У кажанів пристосування до польоту виявляються в:

а) редукуванні хвоста; б) утворенні кіля; в) редукуванні пальців; г) видовженні пальців, утворенні шкірястої перетинки між ними; д) утворенні шкірястої перетинки між передніми і задніми кінцівками.

80. Діастема — це:

а) проміжок між різцями на верхній щелепі ссавців; б) передротова порожнина; в) відділ шлунка парнокопитних; г) проміжок між різцями і передкутніми зубами гризунів; д) період зимової сплячки у ссавців.

81. До мишоподібних гризунів не належить:

а) піщанка; б) хом’як; в) кріт; з) полівка; д) пацюк.

82. До представників ряду Хижі не належить:

а) ведмідь; б) росомаха; в) ласка; з) хохуля; д) куниця.

83. Основною відмінністю Ластоногих від Китоподібних є:

а) хижацький спосіб живлення; б) стадність; в) народження потомства на суші; з) накопичення великої кількості жиру; д) відсутність волосяного покриву.

84. До беззубих китів належать:

а) косатка; б) дельфін; в) синій кит; г) кашалот.

85. Бегемоти, у яких майже немає волосяного покриву, належать до ряду:

а) Хижі; б) Ластоногі; в) Парнокопитні; г) Непарнокопитий д) Примати.

86. Панти — це молоді роги, які утворюються у:

а) лося; б) оленя плямистого; в) сарни; г) козулі; д) архара.

87. Серед непарнокопитних найбільше значення в житті людини має:

а) тарпан; б) жираф; в) кінь; г) кулан; д) кінь Пржевальського.

88. Примати порівняно з іншими хребетними мають такі ознаки:

а) густе волосся; б) відсутність діастеми; в) переважно деревний спосіб життя; г) відсутність другої сигнальної системи; д) висока народжуваність.

89. Дві пари різців на верхній щелепі мають представники рядів:

а) Парнокопитні і Гризуни; б) Зайцеподібні та Примати; в) Примати і Непарнокопитий г) Зайцеподібні і Хижі; д) Ластоногі й Примати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити