Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

ПОКРИВ ТІЛА

ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ

  Загартовування передбачає ряд заходів (процедур), що під­вищують стійкість організму до дій несприятливих чинників  се­редовища. Основні елементи загартовування — перебування на свіжому повітрі, водні процедури та сонячні ванни.

Свіже повітря містить більше кисню і згубно діє на хворобот­ворні бактерії. Часті зміни температури навколишнього середо­вища привчають організм швидко реагувати на цей фактор. По­вітряні ванни справляють на організм легку загартовуючи дію. їх приймають в оголеному або частково оголеному вигляді. Почина­ють з 20-30 хв. при температурі повітря 15-20 °С. Час процедури збільшують щодня на 10 хв., доводячи його до двох годин. Потім можна приймати повітряні ванни при температурі 10-15°С. Під час процедур обов'язкові активні рухи.

Водні процедури сприяють підвищенню тонусу судин і швид­кому їх звуженню або розширенню залежно від температури води. Прохолодна вода подразнює численні холодові рецептори шкіри, збудження від них надходить у центральну нервову систему, ре­зультатом чого є підвищення нервового тонусу, поліпшення кро­вообігу й, отже, підвищення розумової та фізичної працездатнос­ті. Водні процедури мають інтенсивну загартовуючи дію. Почи­нають загартовування з температури води 33-34°С. Через кожні 3-4 дні температуру води знижують на 1°С, доводячи її до 18-20°С і нижче. Тривалість водної процедури зменшується в міру зни­ження температури. Найбільш доступні ванни для ніг, обтирання до поясу, обливання, душ. Починають звичайно з обтирань, а по­тім роблять ванни для ніг. Найкращою процедурою є купання у відкритому водоймищі. Купання можна починати при температу­рі води 18-20°С один раз на день протягом 5 хв. Потім тривалість процедури збільшують до 15 хв. по кілька разів на день. При про­веденні водних процедур неприпустиме переохолодження, що викличе неприємні відчуття.

  Сонячні ванни сприяють посиленню кровообігу, утворенню в організмі вітаміну D, посилюють пігментацію шкіри. Загартову­вання сонцем треба починати з 5-10 хв. (в середній смузі). Трива­лість процедури можна збільшувати щодня на 5-10 хв. до 2-5 год.

  Повітряні, водні та сонячні процедури при дотриманні пра­вил їх прийняття роблять найблаготворніший вплив на стан здо­ров'я людини. Порушення ж режиму загартовування може ви­кликати погіршення самопочуття, зниження працездатності, по­рушення сну. Тому існують гігієнічні вимоги до загартовування з урахуванням індивідуальних особливостей, поступового нарощу­вання тривалості й сили процедур, регулярності та контролю за їх проведенням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити