Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

  Складається з центру і периферичної частини. Центри її зна­ходяться у вигляді скупчень нейронів в області проміжного, сере­днього, довгастого мозку і в бічних рогах спинного мозку. Вищий контроль функцій вегетативної нервової системи здійснюється корою головного мозку (лобові частини). Периферична частина вегетативної нервової системи включає нерви, що відходять від центрів, нервові вузли і сплетення. За анатомічними і функціона­льними особливостях вегетативну нервову систему підрозділяють на два відділи: симпатичний і парасимпатичний. Бі­льшість органів іннервує з обох відділів.

 

Рис. 111. Вегетативна нервова система (схема): а — парасимпатичний і б — симпатичний відділи.

 

  Симпатичний відділ має тіла нейронів у бічних рогах грудно­го і в трьох сегментах поперекового відділу спинного мозку. Від­ростки нейронів закінчуються в нервових вузлах двох ланцюж­ків, що йдуть уздовж хребта. Від цих вузлів відходять нервові гілля до всіх внутрішніх органів і складовим їх тканин.

  Парасимпатичний відділ має ядра в середньому, довгастому мозку і в бічних рогах крижового відділу спинного мозку. Безпо­середньо від них до органів відходять декілька пар нервів. Тіла других нейронів розташовуються у вузлах нервових сплетень, які лежать поблизу внутрішніх органів (наприклад, серцеве, легене­ве, сонячне) або усередині органів (в стіні шлунково-кишкового тракту). Найбільший парасимпатичний нерв — блукаючий (nervus vagus). Симпатичні і парасимпатичні нерви, як правило, надають протилежну дію на функції органів. Таксимпатичні нер­ви учащають ритм і посилюють силу серцевих скорочень, а пара­симпатичні (блукаючий нерв) уповільнюють ритм і зменшують їх силу. За деяких умов вони можуть бути синергістами. Завдяки подвійній іннервації здійснюється швидка і точна регуляція дія­льності органів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити