Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вища нервова діяльність — діяльність вищих відділів центральної нервової системи, яка забезпечує найдовершене пристосування високоорганізованих тварин і людини до умов навколишнього середовища.

У 1863 р. російський фізіолог І. М. Сєченов в роботі «Рефлекси головного мозку» дав перше наукове обґрунтування поведінки тварин і людини. Він розглядав різноманітні складні форми поведінки і психіку з погляду рефлекторної теорії, як вияв одних рефлексів і гальмування інших. Пізніше І. П. Павлов розвинув вчення І. М. Сєченова про рефлекторний характер діяльності головного мозку і створив вчення про фізіологію вищої нервової діяльності людини і тварин. Під вищою нервовою діяльністю І. П. Павлов розумів діяльність кори великих півкуль, яка є матеріальною основою умовних рефлексів. Він також розробив вчення про дві сигнальні системи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити