Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРЕС

Стрес (англ. stress — напруга) — це загальна неспецифічна нейрогормональна реакція організму на будь-яку пред'явлену йому вимогу. При будь-якій дії різних екстремальних чинників, як фізичних (жара, холод, травма тощо), так і психічних (небезпека, конфлікт, радість), в організмі виникають однотипні біохімічні зміни, направлені на подолання цих чинників шляхом пристосовування організму до пред'явлених вимог.

У людини однаковий за інтенсивністю стрес може бути викликаний як серйозною небезпекою, так і творчим успіхом. Без деякого рівня стресу ніяка активна діяльність неможлива, і повна свобода від стресу, за твердженням Г. Сельє, автора концепції і терміну «стрес» (1936), рівнозначна смерті. Таким чином, стрес може бути не тільки шкідливий, але і корисний для організму (еустрес), він мобілізує його можливості. Підвищує стійкість організму до негативних дій (інфекцій, крововтраті тощо), може приводити до полегшення течії і навіть повному зникненню соматичних багатьох захворювань (язви, алергія, бронхіальна астма, ішемічна хвороба серця тощо). Шкідливий стрес (дистресс) знижує опірність організму, викликає виникнення і погіршення перебігу цих захворювань. Сельє вважав, що хвороби, які виникають унаслідок стресу, зумовлені або його надмірною інтенсивністю, або неадекватною реакцією гормонної системи на дію стресора (чинника, який викликав стан стресу).

Важливе значення для характеру наслідків (позитивних або негативних) дії стресу на організм мають поведінкові реакції на стресову ситуацію. Активний пошук способів її зміни сприяє стійкості організму і не веде до розвитку захворювань. При відмові від активного пошуку фаза опору синдрому пристосовування переходить у фазу виснаження і у важких випадках може привести організм до загибелі. Індикатором цих типів поведінки і важливим механізмом їх регуляції є рівень катехоламінів в мозку. Таким чином, нервова система визначає характер реагування організму на стрес.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити