Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ

Слух — це вид чутливості, забезпечуючи сприйняття звукових коливань. Користуючись слухом, люди можуть визначати напрям звуку і за ним — джерело звуку; без нього неможливо звукове і мовне спілкування між людьми. Значення слуху велике також для розвитку мови і психічного розвитку людини. Людина сприймає звуки з частотою від 16 до 20 000 коливань за секунду. Слуховий аналізатор складається з периферичної частини — органу слуху, провідної частини — слухового нерва і центральної частини — слухової зони в скроневій частині кори головного мозку.

Вухо (auris) — орган слуху складається з трьох частин: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.

Зовнішнє вухо (auris externa) представлено вушною раковиною, зовнішнім слуховим проходом, барабанною перетинкою.

Вушна раковина (auricula) складається з хряща, покритого шкірою. У зовнішньому слуховому проході (трубка завдовжки до 30 мм) є особливі залози, які виділяють сірку. Ця липка речовина затримує пил і мікроорганізми, які потрапляють у зовнішній слуховий прохід. Пружна, тонка барабанна перетинка (membrana tympani) відділяє зовнішнє вухо від середнього. Функція зовнішнього вуха — уловлювати звукові коливання і передавати їх у середнє вухо.


Рис. 114. Схема будови вуха: 1 — зовнішній слуховий прохід; 2 — барабанна перетинка; 3 — порожнина середнього вуха; 4 — молоточок; 5 — коваделко; 6 — стремінце; 7 — півкруглі канали; 8 — завитка; 9 — євстахієва (слухова) труба.


Середнє вухо (auris media) починається за барабанною перетинкою. Воно складається з барабанної порожнини (cavum tympani) об'ємом близько 1 см3 і розташованих у порожнині слухових кісточок. Барабанна порожнина через слухову (Євстахієву) трубу (tuba audita) сполучається з носоглоткою. Слухова труба служить для вирівнювання тиску по обидва боки барабанної перетинки. Три слухові кісточки (молоточок, коваделко і стремінце) сполучені між собою. Коливання барабанної перетинки передаються молоточку, від нього через коваделко — стремінцю, від стремінця — у внутрішнє вухо. Ці кісточки зменшують амплітуду і збільшують силу звуку. На внутрішній стінці барабанної порожнини, яка відділяє середнє вухо від внутрішнього, є два отвори: круглий і овальний, затягнуті перетинкою. Стремінце закриває овальний отвір, який веде у внутрішнє вухо.

Внутрішнє вухо (auris intera) розташовано в піраміді скроневої кістки. Функцію слуху виконує завитка (cochlea) — спіральний закручений в 2,75 обороту кістковий канал. У каналі завитка розташований перетинчастий лабіринт, заповнений ендолімфою. Простір між кістковим і перетинковим каналами заповнений перилімфою.


Рис. 115. Поперечний розріз завитка:

1 — основна мембрана; 2 — волокна слухового нерва; З — стінка кісткового каналу завитки; 4 — чутливі клітини (рецептори); 5 — канал завитки; 6 — підтримуючі клітини.


У перетинковому каналі знаходиться звукосприймаючий апарат — спіральний орган. Він складається з основної мембрани з рецепторними клітинами і покривної мембрани.

Основна мембрана розділяє перетинковий лабіринт і складається з волокон різної довжини, розташованих упоперек ходу завитка. У вершини завитка знаходяться найдовші волокна, а біля основи — найкоротші. На мембрані розташовані звукові рецепторні клітини подовженої форми. Один кінець клітини фіксований на мембрані, а інший закінчується декількома волосками. Від фіксованого кінця рецепторних (волоскових) клітин відходять волокна слухового нерва. Волоски омиваються ендолімфою і можуть стикатися з нависаючою над ними покривною мембраною.

Внутрішнє вухо виконує також функцію регуляції положення тіла в просторі, що забезпечується вестибулярним апаратом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити