Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ

  ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ

  Вестибулярний апарат (від лат. vestibulum — переддвер'я, вхід) сприймає зміну положення голови та тіла в просторі та на­прям руху тіла. Рецептори вестибулярного апарату знаходяться в лабіринті — у півкруглих каналах і двох мішечках — овальному і круглому. Вестибулярні чутливі клітини ссавців і людини утво­рюють п'ять рецепторних областей — по одній в півкруглих кана­лах, а також в овальному та круглому мішечках. Подразником рецепторів півкруглих каналів є прискорений рух, а рецепторів, що знаходяться в мішечках, тобто отолітових органах, — зміна голови щодо напряму сили гравітації та лінійне прискорення.

  Півкруглі канали розташовуються в трьох взаємно перпенди­кулярних площинах, усередині яких є перетинковий канал. Усе­редині нього і між внутрішньою стороною кісткового лабіринту і зовнішньою оболонкою перетинкового знаходиться рідина. Зміна положення тіла в просторі приводить до руху рідини, що порушує рецепторні клітини, які знаходяться тут.

  Отолітовий апарат має наступну будову (рис. 116). У мішеч­ках розташовуються рецепторні клітини, від яких відходять во­лоски; простір між ними заповнений желеподібною масою. По­верх неї знаходяться отоліти (від грец. us, род. відмінок otos — вухо і lithos — камінь), або статоліти — кристали двовуглекис­лого кальцію. При зміні положення тіла вони чинять тиск на ре­цепторні клітини. У результаті їх механічного подразнення збу­джуються рецептори, і збудження передається в центральну нер­вову систему. Вестибулярний апарат тісно пов'язаний із вегетати­вною нервовою системою. Тому збудження вестибулярного апара­ту в літаку, на пароплаві, на гойдалках тощо супроводиться різ­ними вегетативними рефлексами: зміною артеріального тиску, дихання, секреції, діяльності травних залоз тощо.

  Механізм сприйняття звуків. Звукові коливання, пройшов­ши через зовнішній слуховий прохід і ударяючись о барабанну перетинку, передаються слуховим кісточкам, через перетинку овального вікна — перилімфі і ендолімфі. Коливання ендолімфи викликає резонанс волокон певної довжини основної мембрани, який сприймається волосковими рецепторами. При цьому волос­кові клітини торкаються покривної мембрани, що приводить до виникнення в них збудження, яке передається по слуховому нер­ву. Механічна енергія коливань перетворюється на електричну енергію нервового збудження. Залежно від довжини звукової хвилі збуджуються різні рецептори: високі тони викликають коливання коротких волокон основної мембрани, низькі тони — довгих волокон. У скроневій частині кори переднього мозку від­бувається їх якісна оцінка.

 

Рис. 116. Отолітовий апарат (а) і місце його локалізації у внутрішньому вусі (б): 1 — отоліти; 2 — отолітова мембрана; 3 — волоски рецепторних клітин; 4 — рецепторні клітини; 5 — опорні клітини; 6 — нервові волокна; 7 — півколові канали; 8 — овальний і 9 — округлий мішечки; 10 — завитка.

 

  Гігієна слуху. Для збереження слуху шкірний покрив зовні­шнього вуха і особливо барабанну перетинку потрібно оберігати від ушкоджувальної дії різних чинників, перш за все від механіч­них пошкоджень. Необхідно регулярно мити вуха теплою водою з милом, оскільки разом з сіркою, що скопилася в слуховому  про­ході, там затримується пил і мікроорганізми. Травмуючи дію на слуховий аналізатор, яка приводить до зниження або втрати слу­ху, мають дуже гучний звук, постійні шуми і особливо звукові коливання ультрависоких та інфранизьких частот. Тому для бо­ротьби зі шкідливим впливом цих чинників у виробничих умовах застосовується комплекс захисних заходів (індивідуальні проти-шумні навушники, спеціальне облицьовування приміщень, яке поглинає звук). Необхідно своєчасно лікувати простудні захворю­вання носоглотки, оскільки через слухову трубу в барабанну по­рожнину можуть проникати хвороботворні мікроорганізми, що викликають запальні процеси в органі слуху.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити