Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

Клітина є основн ою одиницею біологічної активності. Вона здібна до самовідтворення в середовищі, що не містить інших живих систем. Це найменша за об'ємом структура, якій властива вся сукупність властивостей життя і яка може у відповідних умовах підтримувати ці властивості в самій собі, а також передавати їх у низках поколінь. У природі планети клітина відіграє роль елементарної структурно-функціональної і генетичної одиниці та складає основу життєдіяльності та розвитку всіх живих форм. Клітина забезпечує обмін речовин, розмноження, спадковість, мінливість, подразнення, обумовлюючи тим самим властиві органічному світу якості єдності, безперервності, різноманітності.

Займаючи по відношенню до світу живих істот положення елементарної одиниці, клітина відрізняється складною структурою. При цьому певні загальні риси виявляються у всіх без виключення клітинах, характеризуючи тим самим найістотніші сторони клітинної організації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити