Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЇ

Цитологія (від грец. cytos — клітина, logos — навчання) — наука, що вивчає будову, хімічний склад і функції клітин, їх розмноження, розвиток і взаємодію в багатоклітинному організмі. Таким чином, предмет цитології складають як одноклітинні організми (бактерії, найпростіші, більшість водоростей і гриби), так і клітини багатоклітинних (рослини, тварини). Оскільки клітина є елементарною структурою, визначальною будову, функціонування і розвиток усіх живих істот, то процеси і закономірності, що вивчаються цитологією, лежать в основі процесів, що вивчаються гістологією, анатомією, ембріологією, фізіологією, генетикою, біохімією, молекулярною біологією тощо.

Основними задачами цитології є: подальше вивчення будови і функції клітин і їх компонентів (мембран, органоїдів, включень, ядра), їх хімічного складу, взаємостосунків між клітинами багатоклітинного організму, поділу клітин і можливості їх пристосування до змін умов навколишнього середовища.

Для вирішення перерахованих задач у цитології застосовуються різні методи дослідження. Частіше всього використовуються мікроскопічні методи дослідження, які дозволяють вивчати структуру клітин і їх компонентів. Різні системи мікроскопів (світлові, люмінесцентні, фазово-контрастні) дозволяють одержувати збільшення до 2—2,5 тис. разів. За допомогою гістохімічних методів можна встановлювати локалізацію різних хімічних компонентів (білків, ДНК, РНК, ліпідів тощо) в клітинах. Для вивчення якнайтонших структур клітин (аж до макромолекул) застосовують метод електронної мікроскопії, в якому замість пучка світла використовується потік електронів. Роздільна здатність електронного мікроскопа складає сотні тисяч разів. Біохімічні методи дослідження дозволяють вивчати хімічний склад клітин і біохімічні реакції, які протікають у них. Методом диференціального центрифугування виділяють окремі компоненти клітини (мітохондрії, лізосоми тощо) для подальшого вивчення. За допомогою методу рентгеноструктурного аналізу досліджують просторову конфігурацію і деякі фізичні властивості макромолекул (наприклад, ДНК), що входять до складу клітинних структур. Процеси матричного синтезу і поділу клітин вдається вивчити за допомогою методу авторадіографії — введення в клітину радіоактивних ізотопів і подальше вивчення їх включення в речовини, що синтезуються клітиною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити