Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

КЛІТИННА ТЕОРІЯ

Клітинна теорія — одне з найважливіших біологічних узагальнень, згідно якому всі організми мають клітинну будову. Клітинна теорія разом із законом перетворення енергії і еволюційною теорією Ч. Дарвіна є одним з трьох великих відкриттів природознавства XIX ст.

Клітинну будову вперше спостерігав Р. Гук (1665) у рослин. Н. Грю (1682) вважав, що стінки клітин утворені переплетенням волокон, як у текстилю (звідси термін «тканини»). Ядро в рослинній клітині описав Р. Броун (1831), але тільки М. Шлейден у 1838 зробив перші кроки до розкриття і розуміння його ролі. Основна заслуга оформлення клітинної теорії належить Т. Шванну (1839), який використовував власні дані та результати Шлейдена, школи Я. Пуркине та інших вчених. Зіставивши тканинні структури тварин і рослин, він вказав на загальний для них принцип клітинної будови і зростання. Проте Шванн, як і Шлейден, вважали, що головна роль у клітині належить оболонці і що клітини утворюються з безструктурної речовини. Надалі клітинна теорія була поширена і на одноклітинні організми, сформоване уявлення про ядро і протоплазму як про головні компоненти клітини, досліджений поділ клітин. Р. Вирхов у 1858 обґрунтував принцип спадкоємності клітин шляхом поділу («кожна клітина з клітини»).

З самого початку розвитку уявлень про клітинну будову виникало питання про співвідношення клітини і цілого організму. Його рішення розвивалося в двох напрямах. Згідно з механістичними уявленнями, життєдіяльність індивідуума є сумою функціонуючих клітин. Відповідно до концепції віталізму, доцільне функціонування організму є якісно відмінним («ціле не рівне сумі частин») і обумовлене «життєвою силою». Завдяки відкриттю мітотичного поділу і основних органоїдів клітини, а пізніше з розвитком біохімії і молекулярної біології сформувалися сучасні уявлення про структуру і функції клітини, про клітинний рівень в ієрархії живої природи. Сучасна клітинна теорія розглядає багатоклітинний організм як складно організовану інтегровану систему, що складається з функціонуючих і взаємодіючих клітин. Для цієї системи характерні нові специфічні риси, що не зводяться тільки до властивостей елементів її складників. Основні структурні елементи клітини принципово схожі не тільки у еукаріотів, що мають оформлене ядро, але і у прокаріотів, що не мають його. Існування вірусів лише підтверджує універсальність клітинної будови живого, оскільки вони не здібні до самостійного функціонування і є своєрідними клітинними паразитами. Єдність клітинної будови організмів знаходить підтвердження не тільки в схожості будови різних клітин, але, перш за все, у схожості хімічного складу і метаболічних процесів. Такі життєво важливі компоненти клітини, як нуклеїнові кислоти і білки, процеси їх синтезу і перетворень універсальні та принципово близькі в клітинах усіх живих систем.

Отже, сучасна клітинна теорія включає наступні положення:

— клітина — основна структурно-функціональна і генетична одиниця живих організмів, найменша одиниця живого;

— клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів схожі за будовою, хімічним складом і найважливішими виявами процесів життєдіяльності;

— кожна нова клітина утворюється в результаті поділу початкової (материнської) клітини;

— клітини багатоклітинних організмів спеціалізовані: вони виконують різні функції і утворюють тканини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити