Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ

ВІДМІТНІ ОЗНАКИ ПРО - І ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН.

Клітини прокаріотичного типу мають особливо малі розміри — не більше 0,5—3,0 мкм в діаметрі. У них немає морфологічно відособленого ядра, оскільки ядерний матеріал у вигляді ДНК не відмежований від цитоплазми оболонкою. У клітині відсутня розвинена система мембран. Генетичний апарат утворений єдиною кільцевою хромосомою, яка позбавлена основних білків — гистонів.

У прокаріот відсутній клітинний центр. Для них не типові внутріклітинні переміщення цитоплазми і амебоїдний рух. Час, необхідний для утворення двох дочірніх клітин із материнської (час генерації), порівняно малий і обчислюється десятками хвилин. Прокаріотичні клітини не діляться мітозом. До цього типу клітин відносяться бактерії і синьо-зелені водорості.

Еукаріотичний тип клітинної організації представлений двома підтипами. Особливістю організмів найпростіших є те, що вони, виключаючи колоніальні форми, в структурному відношенні є клітиною, у фізіологічному — повноцінною особиною. У зв'язку з цим у клітинах деяких найпростіших є мініатюрні утворення, які виконують на клітинному рівні функції органів, апаратів і систем органів багатоклітинного організму (цитостом, цитофарингс і порохівниця, скоротливі вакуолі, генеративне і вегетативне ядра інфузорій).

Висока впорядкованість внутрішнього вмісту еукаріотичної клітини досягається шляхом компартменталізації її об'єму — підрозділи на «осередки», відмінні деталями хімічного (ферментного) складу.

Компартменталізація сприяє просторовому розділенню речовин або процесів у клітині.


Відмітні ознаки проеукаріотичних клітин

Ознака

Прокаріоти

Еукаріоти

Цитоплазматична мембрана

є

є

Клітинна стіна

є

у тварин немає, у рослин є

Ядерна оболонка

немає

є

Мітохондрії

немає

є

Комплекс Гольджі

немає

є

Ендоплазматична мережа

немає

є

Лізосоми

немає

є

Мезосоми

є

немає

Рібосоми

є

є

Хромосоми

ні (кільцева

набір хромосом

Спосіб розмноження

молекула ДНК)

(ДНК+ білок)

прямий розподіл

мітоз


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити