Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ

  ВІДМІННОСТІ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ ВІД ТВАРИННОЇ

  У рослинній клітині є все органоїди, властиві й тваринній клітині: ядро, ендоплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі. Разом з тим вона має істотні особливості будо­ви. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наступними ознаками:

1.         міцною клітинною стінкою значної товщини;

2.         особливими органоїдами — пластидами, в яких відбувається первинний синтез органічних речовин із мінеральних за ра­хунок енергії світла;

3.          розвинутою сіткою вакуолей, які значною мірою обумовлю­ють властивості осмосу клітин.

  Рослинна клітина, як і тваринна, оточена цитоплазматичною мембраною, але окрім неї обмежена товстою клітинною стінкою, що складається з целюлози, якої немає у тварин. Клітинна стінка має пори, через які канали ендоплазматичної сітки сусідніх клі­тин сполучаються один з одним.

  Переважання синтетичних процесів над процесами вивіль­нення енергії — одна з найхарактерніших особливостей обміну речовин рослинних організмів. Первинний синтез вуглеводів із неорганічних речовин здійснюється в пластидах. Пластиди мо­жуть переходити один в одного. Вони містять ДНК і РНК і роз­множуються розподілом надвоє. Вакуолі розвиваються з цистерн ендоплазматичної сітки, містять у розчиненому вигляді білки, вуглеводи, низькомолекулярні продукти синтезу, вітаміни, різні солі й оточені мембраною. Тиск осмосу, який створюється розчи­неними у вакуолярному соку речовинами, призводить до того, що в клітину надходить вода і створюється тургор — напруга клітин­ної стінки. Тургор і товсті пружні оболонки клітин обумовлюють міцність рослин до статичних і динамічних навантажень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити