Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ЗНАЧЕННЯ МЕЙОЗУ

Статеве розмноження. У організмів, що розмножуються статевим шляхом, в результаті мейозу утворюються чотири дочірні клітини, кожна з яких містить половинне число хромосом у порівнянні з батьківською клітиною. При заплідненні ядра двох статевих клітин (гамет) зливаються, утворюючи зиготу, яка містить постійне для кожного виду число хромосом. У всіх організмів це число відповідає диплоїдному (2n) стану (виключення з цього правила складає полуплоїдизація). Якби не було мейозу, злиття гамет приводило б до подвоєння числа хромосом в кожному новому поколінні, отриманому статевим способом. У всіх організмів із статевим розмноженням це запобігається завдяки особливому клітинному поділу, що відбувається на якій-небудь стадії життєвого циклу, при якому диплоїдне число хромосом (2n) зменшується до гаплоїдного (n).

Генетична мінливість. Мейоз створює також можливості для виникнення в гаметах нових генних комбінацій. Це веде до змін в генотипі і фенотипі потомства, одержаного в результаті злиття гамет. Механізми мейозу, що беруть участь в створенні цієї мінливості, зводяться до наступного:

1. Зменшення числа хромосом від диплоїдного до гаплоїдного супроводиться розбіжністю (розділенням) алелей, так що кожна гамета несе тільки один алель за даним локусом.

2. Розташування бівалентів у екваторіальній пластинці веретена в метафазі І і хромосом в метафазі II визначається випадковим чином. Подальше їх розділення в анафазах І і II відповідно створює нові комбінації алелей у гаметах. Цей процес, званий незалежним поділом, приводить до випадкового поділу материнських і батьківських хромосом між дочірніми ядрами. Він лежить в основі другого закону Менделя.

3. У результаті утворення хіазм між гомологічними хромосомами в профазі І часто відбувається кросинговер, який веде до виникнення нових комбінацій алелей у хромосомах статевих клітин. При цьому розпадаються існуючі раніше групи зчеплення і виникають нові.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити