Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

СПАДКОВІСТЬ

ГЕНЕТИКА СТАТІ

Стать - сукупність морфологічних, фізіологічних, біохімічних і інших ознак організму, обумовлюючих відтворення собі подібного. При вивченні наборів хромосом чоловічих і жіночих особин звернули увагу на той факт, що у більшості жіночих організмів всі хромосоми утворюють пари, а у чоловічих крім парних (гомологічних) хромосом є дві непарні. Надалі було встановлено, що ці непарні хромосоми якраз і визначають стать організму. Велика з непарних хромосом, яка міститься в жіночому каріотипі в подвійному наборі, а в чоловічому — в одиночному, названа X- хромосомою. Менша з непарних хромосом, яка міститься тільки у особин чоловічої статі, названа Y-хромосомою. Парні хромосоми, однакові у чоловічого і жіночого організму, називаються аутосомами, а X- і Y-хромосоми, за якими чоловіча і жіноча стать відрізняються одна від одної — статевими, або гетерохромосомами. В диплоїдному наборі у людини містяться 46 хромосом (23 пари): 22 пари аутосом і одна пара статевих хромосом. У жіночого організму це дві Х-хромосоми, а у чоловічого — X і Y. Набір хромосом жінки може бути представлений наступним записом: 44А+2Х, а чоловіка — 44A+XY.

Стать, що має дві однакові статеві хромосоми (XX), називається гомогаметною, оскільки вона утворює тільки один тип гамет, містить Х-хромосому. Стать, яка визначається різними статевими хромосомами (XY), називається гетерогаметною, оскільки утворює два типи гамет, містить X- і Y-хромосоми відповідно. Стать майбутнього організму визначається у момент запліднення і залежить від того, який із сперматозоїдів запліднить яйцеклітину. При заплідненні яйцеклітини сперматозоїдом, який містить Х-хромосому, в зиготі будуть дві Х-хромосоми і з неї розвинеться жіночий організм. При заплідненні яйцеклітини сперматозоїдом з Y-хромосомою в зиготі міститимуться X- і Y-статеві хромосоми, і вона дасть початок чоловічому організму. Неважко помітити, що утворення сперматозоїдів з X- і Y-хромосомами рівно-ймовірно і, отже, механізм гаметогенезу визначає не тільки стать, але і зразкову чисельну рівність полови в кожному поколінні.У всіх ссавців, людини і мухи дрозофіли гомогаметною є жіноча стать, а гетерогаметною — чоловіча. У птахів і метеликів, навпаки, гомогаметна чоловіча стать, а жіноча — гетерогаметна. У деяких комах жіноча стать містить дві Х-хромосоми (XX), а чоловіча — одну (ХО), тобто в каріотипі самців відсутня Y-хромосома.

У статевих хромосомах крім генів, які визначають стать організму, містяться й інші, що не мають відношення до статі. Наприклад, тільки в Х-хромосомі містяться гени, які визначають нормальну здатність згущення крові (домінантна ознака, Н) і нездатність згущуватися — гемофілію (рецесивна ознака, А), нормальне кольоросприймання (домінантна ознака, С) і колірну сліпоту — дальтонізм (рецесивна ознака, с). Ознаки, які визначаються генами, локалізованими в не гомологічній ділянці X- хромосоми, називаються зчепленими зі статтю. При записі шлюбів за ознаками, зчепленими зі статтю, відповідний ген позначають у вигляді індексу:Зчеплені зі статтю ознаки передаються від матері до доньок і синів, а від батька — тільки до доньок. Слід підкреслити, що у чоловічих організмів єдиний рецесивний ген, що міститься в X- хромосомі, завжди виявляється (XhY), оскільки в Y-хромосомі немає алельного гена.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити