Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

СПАДКОВІСТЬ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ХРОМОСОМНОЇ ТЕОРІЇ СПАДКОВОСТІ

  Хромосомна теорія спадковості — вчення про локалізацію спадкових чинників у хромосомах клітин. Стверджує, що спадко­ємність властивостей організмів у низці поколінь визначається спадкоємністю їх хромосом. Вперше була обґрунтована Т. Бовері (1902-07) і У. Сеттоном (1902-03). Детально розроблена Т. X. Морганом і його співробітниками на початку XX ст. і знай­шла підтвердження при вивченні генетичного механізму визна­чення статі у тварин, в основі якого лежить поділ статевих хромо­сом серед нащадків. Основні положення теорії спадковості поля­гають в наступному:

1.         Гени розташовані в хромосомах лінійно у визначених локусах (ділянках). Алельні гени займають однакові локуси в гомоло­гічних хромосомах.

2.         Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення; число їх дорівнює гаплоїдному набору хромосом.

3.         Між гомологічними хромосомами можливий обмін алельними генами (кроссинговер).

4.         Відстань між генами пропорційна відсотку кросинговеру між ними і виражається в морганидах (1 морганида дорівнює 1% кросинговеру).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити