Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

МІНЛИВІСТЬ

МУТАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБОРУ

Під впливом умов середовища в популяціях постійно відбуваються мутації, що обумовлює їх генетичну неоднорідність. Більшість нових мутацій носить рецесивний характер і, отже, починає виявлятися фенотипово тільки після накопичення їх в популяції і появи рецесивних гомозигот, які відразу ж піддаються дії природного добору. Домінантні мутації піддаються дії природного добору з моменту виникнення, оскільки відразу виявляються фенотипово. У конкретних умовах середовища мутації, сприяючі пристосуванню організму, підтримуються і закріплюються природним відбором, а мутації, які знижують пристосованість, елімінуються (усуваються). Кожний вид і популяція насичені різними генами мутантів, які становлять резерв спадкової мінливості. Таким чином, спонтанні мутації дають елементарний матеріал для природного добору.

Індуковані мутації широко використовуються в селекційній роботі для швидкого отримання різноманітності висхідного матеріалу з подальшим застосуванням штучного добору в напрямі, який представляє інтерес для людини.

В останні десятиріччя в народному господарстві всіх країн широко застосовуються різні хімічні сполуки та радіоактивні речовини, що мають у певних концентраціях мутагенну дію. У сільському господарстві використовують мінеральні добрива, інсектициди, гербіциди, дефоліанти, у промисловості — формалін, аміак, кислоти, луги й інші хімічні сполук. Широке використовування радіоактивних речовин у мирних цілях (для отримання енергії на електростанціях, для діагностичних і лікувальних цілей у медицині) іноді приводить до забруднення навколишнього середовища (аварія на Чорнобильській АЕС). Мутагену діє мають деякі продукти спалювання вугілля і нафти. Підвищення концентрації мутагенних чинників у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища може привести до підвищення частоти мутацій, що негативно позначиться на життєстійкості подальших поколінь рослин, тварин і людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити