Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

Селекція (від лат. selectio — вибір, добір) — наука про методи створення нових і поліпшення існуючих сортів, гібридів рослин і порід тварин, штамів мікроорганізмів з потрібними людині ознаками.

Породою, сортом, штамом називають популяцію організмів, штучно створену людиною, яка характеризується певним генофондом, спадково закріпленими морфологічними і фізіологічними ознаками, певним рівнем і характером продуктивності. Усі особини усередині сорту, породи, штаму мають схожі спадкову організацію і зовнішні ознаки і однотипну реакцію на вплив чинників зовнішнього середовища. Наприклад, молочні породи великої рогатої худоби відрізняються величиною надою, відсотком жирності та змістом білка в молоці. Всі їх цінні властивості виявляються лише при доброму утриманні, годуванні та в певних природних умовах. Штами мікроорганізмів здатні забезпечувати певний рівень синтезу антибіотиків, ферментів, вітамінів тільки при оптимальному складі поживного середовища. Сорти і породи, створені для однієї географічної зони, не завжди придатні для розведення в інших умовах, тобто вони районовані (рекомендовані для розведення в певних районах).

Селекція спирається на досягнення генетики, молекулярної біології, біохімії й інших наук. Теоретичною основою селекції є генетика.

Для успішної селекційної роботи необхідно: початкова сортова і видова різноманітність рослин і тварин; вивчення мутацій і їх ролі у вияві і розвитку досліджуваних ознак; дослідження закономірностей спадкоємства при гібридизації; застосування різних форм штучного добору.

Основними задачами сучасної селекції є підвищення врожайності сортів культурних рослин, збільшення продуктивності порід домашніх тварин і штамів мікроорганізмів. Особлива увага селекціонерів направлена на отримання сортів рослин, які стійкі до захворювань і піддаються механізованому прибиранню: короткостеблових невилягаючих сортів злаків, відповідних сортів винограду, томатів, бавовнику.

Успіх селекційної роботи багато в чому залежить від генетичної різноманітності початкової групи рослин і тварин. Генофонд (сукупність генів) існуючих порід тварин і сортів рослин обмежений у порівнянні з генофондом початкового дикого виду. Тому пошуки корисних ознак серед диких предків дуже важливі для виведення нових порід і сортів. З метою вивчення різноманіття і географічного розповсюдження культурних рослин М. І. Вавілов організовував численні експедиції в різні кутки земної кулі. У результаті цих експедицій був зібраний величезний насінний матеріал, що використовується в селекційній роботі, і виділені центри походження культурних рослин. Їх сім: 1) південноазіатський (батьківщина рису, цукрової тростини, цитрусових, бананів, кокосової пальми тощо); 2) східно-азіатський (батьківщина сої, проса, гречки, груші, яблуні, сливи, низки цитрусових тощо); 3) південно-західно-азіатський (батьківщина м'якої пшениці, жита, гороху, чечевиці, винограду); 4) середземноморський (батьківщина маслин, капусти, буряка тощо); 5) абіссінський (батьківщина твердих пшениць, ячменю, кавового дерева тощо); 6) центральноамериканський (батьківщина кукурудзи, какао, перцю, квасолі, довговолокнистого виляску); 7) південноамериканський (батьківщина картоплі, тютюну, ананаса, соняшнику, хінного дерева, арахісу). Згодом число центрів було збільшено до 12.

Відкриті М. І. Вавіловим закономірності географічного розподілу сільськогосподарських рослин і розселення їх з первинних центрів полегшують роботу селекціонерів, дозволяють швидше підбирати висхідний матеріал для дослідів і до певної міри передбачати результати. Висхідний матеріал має першорядне значення для успішної селекції. Висхідним матеріалом можуть бути дикі форми, штучно отримані форми мутантів, особини з комбінативною мінливістю, сорти і породи, отримані в інших кліматичних умовах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити