Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ЕВОЛЮЦІЇ

Результати еволюції виявляються в трьох зв'язаних між собою наслідках: органічної доцільності, поступового удосконалення організмів, різноманітності видів.

1.  Органічний світ характеризується дивною доцільністю в будові органів і їх функцій. Ця доцільність — результат виживання найбільш пристосованих — має відносний характер. При зміні умов існування пристосованість перестає бути такою, а будова органів та їх функції втрачають доцільність. Це доказ того, що вони сформувалися унаслідок природного добору.

Органи і функції доцільні не взагалі, а лише за певних конкретних умов.

Найвагомішим аргументом проти ідеалістичних уявлень про одвічну доцільність є існування рудиментарних органів, які не виконують яких-небудь важливих функцій. Так, у всіх ссавців кістки тазу — опора для задніх кінцівок. Але кістки тазового пояса існують і у китоподібних, у яких немає кінцівок. Наявність їх можна зрозуміти, якщо знати історію походження цих тварин. Рудиментарні органи є у багатьох тварин і людини. М'язи вуха, третє віко не функціонують у людини. Ці приклади, як і багато інших рудиментарних органів, дають можливість заперечувати абсолютну доцільність у природі і виникнення людини в результаті творчого акту.

Дарвін довів, що доцільність у природі носить відносний характер і є наслідком добору, тобто виживання найбільш пристосованих.

2.  В процесі еволюції поступово з'являлися все більш вдосконалені за своєю будовою організми, які характеризувалися більш високою організацією. Поява ознак, що підвищують організацію, сприяла виживанню і підтримувалася відбором. Але у ряді випадків пристосування до вузьких умов існування не вимагало ускладнення організації. Тому сформувалися численні види рослин і тварин на різних рівнях організації.

3.  Дивергенція, боротьба за існування і природний добір привели до великої різноманітності видів, пристосованих до різноманітних умов існування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити