Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ

Термін «біосфера» (від біо... і грец. sphaira — куля) введений австралійським геологом Е. Зюссом в 1875 р. для позначення особливої оболонки Землі, утвореної сукупністю живих організмів, що відповідає біологічній концепції біосфери. У вказаному значенні названий термін використовується рядом дослідників і в даний час.

Уявлення про широкий вплив життя на природні процеси було сформульовано В. В. Докучаєвим, який показав залежність процесу ґрунтоутворення не тільки від клімату, але і від сукупного впливу рослинних і тваринних організмів.

В. І. Вернадський (1863—1945) розвинув цей напрям і розробив вчення про біосферу як глобальну систему нашої планети, в якій основний хід геохімічних і енергетичних перетворень визначається живою речовиною. Він розповсюдив поняття біосфери не тільки на самі організми, але і на середовище їх існування, також додав концепції біосфери біогеохімічне значення. Більшість явищ, що змінюють у масштабі геологічного часу вигляд Землі, розглядалися раніше як чисто фізичні, хімічні або фізико — хімічні (розмиви, розчинення, осадження, вивітрювання порід тощо). В. І. Вернадський створив вчення про геологічну роль живих організмів і показав, що діяльність останніх є найважливішим чинником перетворення мінеральних оболонок планети.

З іменем В. І. Вернадського пов'язане також формування соціально-економічної концепції біосфери, що відображає її перетворення на певному етапі еволюції в ноосферу унаслідок діяльності людини, яка набуває ролі самостійної геологічної сили. Ураховуючи системний принцип організації біосфери, а також те, що в основі її функціонування лежать круговороти речовин і енергії, сучасною наукою сформульована біохімічна, термодинамічна, біогеоценотична, кібернетична концепції біосфери.

Біосфера — термодинамічна оболонка Землі з температурою від +50 °С до -50 °С і тиском близько 1 атм., склад, структура і енергетика якої визначається сукупною діяльністю живих організмів. За В. І. Вернадським, біосфера — це така оболонка, в якій існує або існувало у минулому життя і яка піддавалася або піддається дії живих організмів. Вона включає: 1) живу речовину, утворену сукупністю організмів; 2) біогенну речовину, яка створюється і переробляється в процесі життєдіяльності організмів (гази атмосфери, кам'яне вугілля, нафта, сланці, вапняки тощо); 3) відсталу речовину, яка утворюється без участі живих організмів (продукти тектонічної діяльності, метеорити); 4) біовідсталу речовину, що є сумісним результатом життєдіяльності організмів і абіогенних процесів (ґрунти).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити