Довідник з біології

РОСЛИНИ

БОТАНІКА (грец. botanike, від botane - рослина, трава) - комплекс наук про рослини. Основні ботанічні дисципліни: систематика рослин (вивчає їх класифікацію та філогенію), морфологія (зовнішню будову), анатомія (внутрішню будову), ембріологи/ (статеві елементи, розвиток зародка), палеоботаніка (викопні рослини), фізіологія (життєдіяльність і функції), біохімія (хімічний склад і біохімічні процеси), екологія (взаємодію з середовищем та іншими організмами), географія рослин (географічне розповсюдження таксонів), ботанічна географія (географічний розподіл рослинного покриву), геоботаніка, або фітоценологія (рослинні угруповання), фітопатологія (хвороби рослин), ботанічне ресурсознавство, або економічна ботаніка (використання рослин людиною). В залежності від об'єктів і методів вивчення, а також практичної потреби виділяються й багато інших ботанічних дисциплін. Так, із морфології виділяють карпологію, тетралогію, полінологію та інші. Окремі систематичні групи рослин вивчають альгологія (водорості), бріологія (мохи), птеридологія (папороті) та інші. Дендрологія вивчає дерева й кущі незалежно від їх систематичного положення. Деякі ботанічні дисципліни (цитологія рослин, генетика рослин) входять до відповідних загально біологічних наук. Традиційно до ботаніки належить мікологія, що вивчає гриби, котрі з середини XX ст. виділяють в окреме царство. Межі наук умовні, на їх стиках виникають нові дисципліни (біохімічна систематика, або хемотасономія, палеоботанічна екологія тощо).

Рослинний світ багатий і різноманітний. Він нараховує більше 500 тис. видів. Різноманітність рослинного світу полягає в наявності одноклітинних і багатоклітинних форм; одно -, двох - і багаторічних рослин; трав, чагарників і дерев. Величезні простори суші покриті лісами й луками. Рослини заселяють усі водні простори. Вони зустрічаються в пустелях і високо в горах.

Значення рослин у першу чергу визначається тим, що вони здібні до фотосинтезу. Зелені рослини забезпечують киснем усі живі істоти, що мешкають на Землі. У процесі фотосинтезу вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, створюють органічні речовини, що слугують їжею людині й тваринам, зволожують повітря. Поглинаючи з ґрунту розчини мінеральних солей, рослини беруть участь у кругообігу речовин у природі, в процесах ґрунтоутворення. Людина використовує рослини як продукти харчування (злакові, плодові, овочеві), як джерело сировини для промисловості (каучуконосні, цукристі, ефіроолійні, волоконні, лікарські). Велике також естетичне значення рослин у житті людини.

Об'єкти вивчення шкільного курсу ботаніки за сучасною систематикою відносяться до трьох різних царств:

Разом з тим, до даного переліку царств слід додати представників доклітинних форм життя, виділених в самостійне царство, що займають проміжне положення між живою і неживою природою. Це віруси. Саме з них ми й почнемо знайомство з різними формами життя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити