Довідник з біології

РОСЛИНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН

Покритонасінні, або квіткові, рослини — найчисленніший і різноманітний відділ рослинного світу, який налічує близько 250 тис. видів. Вони зустрічаються у всіх кліматичних зонах, у різних екологічних умовах. Це дерева, чагарники й трави, дикорослі та культурні рослини. Вони розрізняються своїми розмірами, зовнішнім виглядом, внутрішньою будовою, тривалістю життя (однорічні, дворічні та багаторічні). Щоб правильно орієнтуватися в цьому різноманітті рослин, застосовується їх класифікація, вивченням і розробкою якої займається розділ ботаніки — систематика рослин. На основі особливостей будови, спільності способів розмноження та розвитку рослини об'єднують у систематичні (таксономічні) групи — вид, рід, сімейство, порядок, клас, відділ.

Основи класифікації рослин були закладені Карлом Ліннеєм у праці «Види рослин» (1753 р.), а в 1834 р. російський ботанік П. Ф. Горянінов опублікував першу в Росії природну систему рослинного світу. Лінней вперше дав поняття роду та виду рослини, а надалі — і порядку як більш великої категорії.

Вид — основна структурна одиниця в системі живих організмів, якісний етап їх еволюції; основна таксономічна категорія в біологічній систематиці. Вид — це сукупність особин, які заселяють певну територію (ареал), схожих за будовою, поведінкою, що мають загальне походження, схрещуються виключно між собою і дають плодовите потомство. Види зі схожими ознаками об'єднуються в роди, роди — в сімейства, сімейства — в порядки і порядки — в класи. Близькі класи об'єднуються у відділи. Відділи об'єднуються в підцарства. Підцарства входять у склад царства.

Кожний вид рослини позначається двома словами — назва роду й назва виду. В цьому суть бінарної (подвійної) номенклатури К. Ліннея. Наприклад, систематична приналежність пасльону чорного виглядає наступним чином :

вид — паслін чорний

рід — паслін

сімейство — пасльонові

клас — дводольні

відділ — квіткові

підцарство — вищі рослини

царство — рослини

Одна й та сама рослина в різних країнах може мати різні (місцеві) назви. Але наукова назва, що дається латинською мовою, єдина і не залежить від місця, де ця рослина зустрічається. Тому мова систематики є міжнародною.

Відділ Покритонасінні, або Квіткові, об'єднує всі рослини, що мають квітки. Вони підрозділяються на два класи — Однодольні та Дводольні, представники яких розрізняються за цілою низкою ознак (табл. 3).

Ознака

Однодольні

Дводольні

Будова насіння Будова квітки

Одна сім'ядоля

Число частин по 3 або кратне 3

Дві, рідко три — чотири сім'ядолі

Число частин по 4-5 або кратне їм

Форма листка

Прості, цілокраї, сидячі (без черешків)

Прості або складні, краї розсічені або зубчасті, з черешком

Жилкування листка

Паралельне або дугове

Сітчасте, перисте, пальчасте

Стебло

Тип кореневої системи

Трав'янистий, провідні пучки розкидані по стеблу і не мають камбію

Мичкувата

Трав'янистий або дерев'янистий, провідні пучки з камбієм, розташовані правильним колом у стеблі Стрижнева, у деяких трав'янистих рослин — мичкувата

Деякі рослини за набором відмітних ознак становлять винятки. Наприклад, подорожник відноситься до дводольних рослин, але має дугове жилкування листків і мичкувату кореневу систему. Рослина вороняче око, навпаки, відноситься до однодольних, хоча має сітчасте жилкування листків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити