Довідник з біології

РОСЛИНИ

РОСЛИНА — ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ

  Структурною одиницею кожної квіткової рослини (дерева, чагарники, трави) є клітина. Групи клітин об'єднуються в ткани­ну, тканини входять до складу вегетативних (корінь, стебло, лист) і генеративних (квітка, плід, насіння) органів.

  Усі органи рослини функціонально тісно взаємопов'язані, що дозволяє їй здійснювати процеси життєдіяльності в постійному зв'язку з навколишнім середовищем. У той же час кожний орган рослини виконує тільки йому властиві функції. Наприклад, лист виконує функцію фотосинтезу, корінь фіксує рослину в ґрунті й всмоктує з нього розчини мінеральних солей. Порушення функції будь-якого з органів може привести до загибелі рослини. Якщо пошкоджена коренева система не здатна всмоктувати з ґрунту воду та мінеральні солі, це призводить до порушення фотосинтезу в листках, втрати клітинами тургору і в'янення рослини. У разі пошкодження стебла порушується цілісність провідної системи — низхідного та висхідного потоків речовин у рослині. При підгоді­влі рослини, наприклад селітрою, посилено розвивається зелена маса, що забезпечує рясне живлення і, як наслідок, зростання інших органів.

  Таким чином, життя рослини як цілісного організму забезпе­чується злагодженою взаємодією її надземної і підземної частин.

  Як всі живі організми, рослини харчуються, дихають, рос­туть і розмножуються. Рослини — автотрофи; завдяки  фотосинтезу в них утворюються органічні речовини, що використовуються для живлення рослини. Рослини постійно дихають, поглинаючи кисень і виділяючи вуглекислий газ. Позбавлені кисню рослини гинуть. Зростання рослини відбувається завдяки поділу та зрос­танню його клітин (у конусі наростання кореня і стебла, в міжву­злях, у камбіальному шарі кори).

  Кожна рослина в певний період свого розвитку приступає до розмноження. Вегетативне розмноження, спороутворення чи на­сінне розмноження забезпечують передачу генетичної інформації потомству, збільшують чисельність особин даного виду (підтри­мують чисельність популяції) і сприяють розселенню особин на нових територіях.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити