Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЗООЛОГІЯ (грец. гооп — тварини, logos — наука) — наука про тварин, частина біології, що вивчає різноманіття тваринного світу, будову та життєдіяльність тварин, розповсюдження, зв'язок із середовищем проживання, закономірності індивідуального й історичного розвитку.

За завданнями дослідження зоологія як комплексна дисципліна розпадається на низку основних розділів: систематика тварин (природна система тварин зі всіма їх родинними відносинами, що дозволяють встановити походження різних груп), морфологія тварин (вивчає будову тварин), фізіологія тварин (процеси їх життєдіяльності), ембріологія тварин, екологія тварин (взаємостосунки тварин із навколишнім середовищем і різні форми їх пристосувань до середовища), генетика тварин (закономірності спадковості та мінливості у тварин), філогенія, етологія, зоогеографія, палеозоологія. За об'єктами дослідження зоологію підрозділяють на протозоологію (вивчає одноклітинних найпростіших), зоологію безхребетних і зоологію хребетних, а також більш дробово — на гельмінтологію (об'єкт вивчення — паразитичні черви), малакологію (молюски), карцинологію (ракоподібні), ентомологію (комахи), іхтіологію (риби), герпетологію (плазуни та земноводні), орнітологію (птахи), теріологію (ссавці) тощо.

Тварини мешкають у ґрунті, у водоймищах, в атмосфері. У даний час відомо близько 3 млн. видів тварин. Як і в ботаніці, в зоології існує класифікація, елементарною одиницею якої є вид. Основу класифікації становить бінарна номенклатура К. Ліннея. Види об'єднуються у роди, роди — у сімейства, сімейства в ряди, ряди — у класи, класи — у типи, типи у підцарства, підцарства — у царства.

Царство

ТВАРИНИ

Підцарства

Одноклітинні

Багатоклітинні

Типи

Саркомастігофори

Кишковопорожнинні


Інфузорії

Плоскі черви


Споровики

Круглі червиКільчасті червиМолюскиЧленистоногіХордові

Рослини і тварини мають загальних предків. Загальними їх ознаками є: клітинна будова, обмін речовин, розмноження, спадковість і мінливість, зростання та розвиток, подразливість і рух. Головні ознаки, що відрізняють тварин від рослин, — це гетеротрофне живлення і рухливість (див. табл. 4). Тваринні клітини на відміну від рослинних позбавлені твердих оболонок і пластид. Одним із кінцевих продуктів обміну у тварин-гетеротрофів є сечовина, що не утворюється у рослин. Зростання тварин, як правило, відбувається на певних стадіях розвитку, тоді як рослини ростуть протягом всього життя. Тварини на відміну від рослин характеризуються наявністю нервової системи. Реакція тварин у відповідь на зовнішні дії виявляється у формі таксисів або рефлексів, у рослин — у вигляді тропізмів.

Тварини беруть активну участь у біогенному кругооберті речовин і в потоці енергії, оскільки є компонентами ланцюгів живлення в біогеоценозах. Істотна їх роль в ґрунтоутворенні (черв'яки, личинки комах, риючі гризуни) і у формуванні окремих ландшафтів (степ «створювався» за участю великого скупчення копитних тварин). Представники тваринного світу є запилювачами рослин (комахи, птахи). Значна роль у природі належить тваринам-санітарам, які харчуються падаллю (комахи, птахи, ссавці).

Тварини мають велике значення в господарстві та в житті людини. Вони є продуктами харчування (водні безхребетні та хребетні, полювально-промислові та домашні тварини). Основну масу білка тваринного походження людина одержує з м'ясом домашніх ссавців і птахів. Цінні продукти харчування дають бджоли. Види багатьох звірів дають цінне хутро, сировину для виробництва шкіри. Тутового шовкопряда розводять для отримання натурального шовку. Деяких тварин людина використовує для пересування і при фізичних роботах (кінь, буйвіл, олень).

Тварини «поставляють» цінну сировину для виробництва ліків (бджоли, змії), лікувальних сироваток (коні). Гормонні препарати здебільшого одержують із залоз тварин. Деякі представники тваринного світу використовуються для навчальних і експериментальних цілей (амеби, інфузорії, планарії, таргани, бджоли, жаби, голуби, криси, миші, морські свинки, кішки, собаки, мавпи, дельфіни).

Деякі тварини становлять для людини небезпеку як отруйні (скорпіони, павуки, бджоли, оси, змії), збудники хвороб (паразитичні найпростіші та черв'яки), переносники або проміжні господарі збудників хвороб людини і тварин (малярійний комар, москіти, мухи, кліщі). Значний збиток сільському господарству наносять паразити рослин і тварини — споживачі продуктів харчування людини.

Величезна роль представників тваринного світу в естетичному вихованні.

Таблиця 4. Відмінності між рослинами і тваринами

Зелені рослини

Тварини

Спосіб живлення

Автотрофний (фотосинтез)

Гетеротрофний

Обмін речовин

Йде за рахунок розщеплення органічних речовин, які утворюються в процесі фотосинтезу з неорганічних

Йде за рахунок розщеплення органічних речовин, отриманих з їжею

Клітина

Має целюлозну стінку, пластиди та вакуолі з клітинним соком. Запасні речовини у вигляді крохмалю

Целюлозної стінки немає, є тоненька, звана глікокаліз, немає хлоропластів, вакуолей з клітинним соком. Запасні речовини у вигляді глікогену

Тканини

Утворювальна, покривна, механічна, основна, провідна. Міжклітинна речовина відсутня

Епітеліальна, м'язова, сполучна, нервова. Є міжклітинна речовина

Системи органів

Вегетативні: корінь, стебло, лист Репродуктивні: квітка, насінина, плід

Соматичні: опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна, видільна, ендокринна та нервова Репродуктивні: статева

Здатність до пересування

Нерухомі. Є лише ростові рухи — тропізми, таксиси

Активно пересуваються. Мають амебоїдні, джгутикові, війчасті та м'язові рухи

Нерухомі. Є лише ростові рухи — тропізми, таксиси

Активно пересуваються. Мають амебоїдні, джгутикові, війчасті та м'язові рухи


Здатність до зростання


Ростуть протягом всього життя

Ростуть в основному лише у молодому віці


Активність у пошуках їжі


Неактивні

Активні


Цикл розвитку


Зигота — зародок — паросток — молода рослина — рослина, що плодоносить — старіюча рослина — відмерла рослина

Зигота — зародок — маля (личинка)

— молода тварина — доросла тварина — статевозріла активна тварина

— старіюча тварина — померла тваринаPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити