Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ТИП ІНФУЗОРІЇ (INFUSORIA, АБО CILIOPHORA)

  Тип інфузорії об'єднує найбільш високоорганізованих най­простіших. Вони ведуть як вільно-плаваючий, так і прикріплений спосіб життя, мешкають як у прісних водах, так і в морях. Серед інфузорій багато симбіотичних (наприклад, в рубці жуйних) і па­разитичних форм. Характерна особливість їх будови — наявність війок — органоїдів руху. Коливання війок нагадують рухи весел, при кімнатній температурі вони роблять до 30 махів у секунду. Рух війок злагоджений завдяки мережі скоротливих волокон, розташованих у цитоплазмі. Збудження, проходячи по волокнах, синхронізує скорочення.

  Інфузорія — туфелька. У всіх інфузорій не менше двох ядер. У інфузорії — туфельки їх два (рис. 49). Одне з них більше, інше менших розмірів. Маленьке ядро (мікронуклеус) відіграє основну роль у статевому процесі, велике ядро (макронуклеус) регу­лює всі життєві процеси, окрім статевого.

 

Рис. 49. Інфузорія-туфелька: 1 — війки; 2 — травні вакуолі; 3 — мікронуклеус; 4 — макронуклеус; 5 — скоротлива вакуоля; 6 — ротовий отвір; 7 — порошиця.

 

  Розміри інфузорії — туфельки близько 0,1-0,3 мм. Форма її тіла, що нагадує підошву туфлі, постійна внаслідок того, що вона вкрита тонкою гнучкою еластич­ною та міцною оболонкою.

  Під оболонкою розташовуються чис­ленні тільця, орієнтовані  перпендикулярно поверхні тіла — трихоцисти (від грец. trichos — волос і цис­ти). При механічному чи хімічному подразненні вони викида­ються назовні, перетворюючись на тонкі довгі ниточки, що слу­жать для нападу й захисту.

Травні органоїди починаються з клітинного рота. Попадан­ню їжі в ротовий отвір сприяють коливання навколоротових війок, які викликають рух води із зваженими в ній бактеріями та іншими частинками. Клітинний рот переходить у клітинну глот­ку. У внутрішнього кута глотки утворюється пухирець, в який потрапляють ковтки харчових частинок, що скопичуються на дні. Таким чином, утворюється травна вакуоль. При достатній кількос­ті їжі травна вакуоль утворюється приблизно кожну хвилину. Неперетравлені залишки їжі виводяться через спеціальний отвір — порошицю. Функція виділення здійснюється скоротливими вакуо­лями.

  Розмноження в інфузорій безстатеве і статеве. Безстатеве розмноження відбувається 1-2 рази на добу шляхом поперечного поділу їх тіла навпіл, яке починається з ділення ядер.

  Статевий процес у інфузорій відбувається таким чином.

  Дві інфузорії тісно зближуються, між ними виникає цито­плазматичний місток, по якому особини обмінюються генетич­ним матеріалом. На відміну від безстатевого розмноження, стате­вий процес підвищує спадкову (комбінативную) мінливість і від­повідно збільшує можливості пристосування організму до зовні­шнього середовища.

  В еволюції найпростіші з'явилися раніше інших типів тварин і дали початок складнішим формам організації. Серед представ­ників підцарства одноклітинні найдавнішими вважаються сарко­дові та джгутикові, що походять від примітивної групи еукаріотних гетеротрофних організмів, яка не збереглася до наших днів. Від джгутикових беруть початок інфузорії. У процесі еволюції від джгутиконосців до інфузорій збільшилося число рухових органо­їдів, піддався складному перетворенню ядерний апарат. Ці про­гресивні зміни можуть бути віднесені до ароморфозу.

  Від джгутикових найпростіших пішли також (через стадію колоніальних форм) всі багатоклітинні тварини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити