Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

  Багатоклітинні характеризуються тим, що тіло їх складаєть­ся з безлічі клітин. Клітини цих організмів диференційовані як за формою, так і за функціями. Вони втратили самостійність і є ли­ше частинами цілісного організму. Характерна особливість бага­токлітинних — складний індивідуальний цикл розвитку, в проце­сі якого із заплідненої яйцеклітини (при партеногенезі — з незаплідненої) утворюється дорослий організм. Серед сучасних бага­токлітинних виділяють дві великі групи: променисті, або двоша­рові, й двобічносиметричні, або тришарові. (Окремо стоять найпримітивніші багатоклітинні — пластинчасті та губки, котрі тут не розглядаються.) Для променистих характерні декілька пло­щин симетрії та радіальне розташування органів навколо головної осі тіла.

  У тілі променистих існує одна головна вісь симетрії, навколо якої в радіальному порядку розташовуються органи тварин. Від числа органів, що повторюються, залежить порядок симетрії. На­приклад, якщо навколо поздовжньої осі розташовуються чотири однакові комплекси органів, то це чотирипроменева симетрія, якщо таких комплексів шість, то це шестипроменева симетрія і т.д. Через тіло променистої тварини можна провести декілька площин симетрії (2, 4, 6, 8 тощо), тобто площин, якими тіло ді­литься на частини, що дзеркально відображає одна іншу. У про­цесі онтогенезу в них утворюються лише два виразні пласти клі­тин: ектодерма й ентодерма, тоді як третій зародковий листок знаходиться в зачатковому стані й представлений драглистою ре­човиною — мезоглеєю. До променистих відноситься тип кишково­порожнинні. Двобічносиметричні володіють однією площиною симетрії, по обидва боки якої розташовуються різні органи. Крім ектодерми й ентодерми у цих тварин завжди є третій зародковий листок (мезодерма), за рахунок якого розвивається значна части­на внутрішніх органів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити