Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Багатоклітинні характеризуються тим, що тіло їх складається з безлічі клітин. Клітини цих організмів диференційовані як за формою, так і за функціями. Вони втратили самостійність і є лише частинами цілісного організму. Характерна особливість багатоклітинних — складний індивідуальний цикл розвитку, в процесі якого із заплідненої яйцеклітини (при партеногенезі — з незаплідненої) утворюється дорослий організм. Серед сучасних багатоклітинних виділяють дві великі групи: променисті, або двошарові, й двобічносиметричні, або тришарові. (Окремо стоять найпримітивніші багатоклітинні — пластинчасті та губки, котрі тут не розглядаються.) Для променистих характерні декілька площин симетрії та радіальне розташування органів навколо головної осі тіла.

У тілі променистих існує одна головна вісь симетрії, навколо якої в радіальному порядку розташовуються органи тварин. Від числа органів, що повторюються, залежить порядок симетрії. Наприклад, якщо навколо поздовжньої осі розташовуються чотири однакові комплекси органів, то це чотирипроменева симетрія, якщо таких комплексів шість, то це шестипроменева симетрія і т.д. Через тіло променистої тварини можна провести декілька площин симетрії (2, 4, 6, 8 тощо), тобто площин, якими тіло ділиться на частини, що дзеркально відображає одна іншу. У процесі онтогенезу в них утворюються лише два виразні пласти клітин: ектодерма й ентодерма, тоді як третій зародковий листок знаходиться в зачатковому стані й представлений драглистою речовиною — мезоглеєю. До променистих відноситься тип кишковопорожнинні. Двобічносиметричні володіють однією площиною симетрії, по обидва боки якої розташовуються різні органи. Крім ектодерми й ентодерми у цих тварин завжди є третій зародковий листок (мезодерма), за рахунок якого розвивається значна частина внутрішніх органів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити