Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA)

КЛАС КОРАЛОВІ ПОЛІПИ (ANTHOZOA)

  Коралові поліпи — найбільша група кишковопорожнинних, яка налічує понад 6 тис. видів. Більшість із них колоніальні, рід­ше одиночні поліпи. Корали представлені тільки поліпоїдними формами, медуз не утворюють. Живуть в основному на мілководді тропічного поясу і лише деякі проникають у холодні води й на великі глибини. Ведуть виключно прикріплений спосіб життя. Окремі особини звичайно циліндричної форми, своєю основою зростаються з колонією або (одиночні, здатні поволі повзати) ма­ють підошву, що прикріплює їх до ґрунту.

  Коралові поліпи мають всі характерні ознаки кишковопоро­жнинних. У них ротовий диск із кроною щупалець і ротом у центрі. Гастральна порожнина розділена радіальними перегород­ками (мезентеріями) на велику кількість камер, чим досягається збільшення її поверхні; від рота в неї спускається ектодермальна глотка. Щупальця захоплюють дрібних риб, черв'яків, ракоподі­бних. Нервова система дифузного типу, нервових клітин більше у ротовому отворі. Коралові поліпи розмножуються як безстатевим, так і статевим шляхом. Безстатеве розмноження відбувається або шляхом пупкування, або шляхом поздовжнього поділу поліпа (у актиній). Коралові поліпи або різностатеві, або гермафродити. Запліднення яєць здійснюється в травній порожнині, куди спер­матозоїди заносяться струмом води. Личинка формується там же, а потім виноситься через рот в оточуючу воду й осідає на дно.

  Характерна особливість коралових поліпів — наявність за­хисних утворень — твердого вапняного скелета або скелета, що складається з рогоподібної речовини. В ектодермі та в ентодермі є м'язові волокна, котрі дозволяють поліпу змінювати форму тіла.

  Вапняні скелети колоніальних форм коралових поліпів утво­рюють рифи й океанічні острови.

Предками сучасних кишковопорожнинних є примітивні ба­гатоклітинні, схожі за будовою з фагоцителою І. І. Мечникова.

  Значення кишковопорожнинних. Коралові поліпи беруть участь в утворенні рельєфу земної поверхні. В їх «заростях» або на їх поверхні поселяються інші тварини (голчасті, молюски, черв'яки, риби). Скелет коралів утворює родовища вапна. Рифи утруднюють проходження суден у тропічних морях Тихого, Індій­ського й Атлантичного океанів. Різні види медуз, які відносяться до отруйних тварин (хрестовичок, португальський кораблик), можуть бути небезпечні для людини. Отрутою є продукти діяль­ності жалких клітин. У Китаї деякі сцифоїдні медузи є об'єктом промислу як харчовий продукт.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити