Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ'ЯКИ (PLATHEMINITHES)

КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ (TURBELLARIA)

  Переважаюча більшість війчастих черв'яків, або турбелярій — вільно-існуючі (головним чином хижі) тварини. Мешкають у мо­рях і прісних водах всіх широт (переважно донні форми); окремі види — паразити голкошкірих, молюсків, раковин тощо. У воло­гих тропічних лісах є наземні форми планарій. Відомо близько З тис. видів війчастих черв'яків. Мають невеликі розміри (декілька міліметрів, рідше сантиметрів), лише деякі види досягають у до­вжину 30-60 см.

  Типовий представник — біла, або молочна, планарія.

  Планарії — хижаки, харчуються дрібними рачками, напада­ють навіть на равликів і личинок деяких комах.

  Стінка тіла черв'яка складається зі шкірно-м'язового міш­ка. Поверхня вкрита одношаровим війчастим миготливим епіте­лієм. Під епітелієм розташовано три шари м'язових волокон: кі­льцевий, косий і подовжній. Переміщення відбувається завдяки руху війок і скороченню мускулатури. Добре розвиненим м'язо­вим органом війчастих черв'яків є глотка.

  Порожнина тіла відсутня, простір між внутрішніми органа­ми заповнений паренхімою.

  Нервова система у війчастих черв'яків складається з голо­вного нервового вузла і нервових стовбурів, що відходять від ньо­го, з яких найбільшого розвитку досягають два бічних. Органи чуття представлені дотикальними клітинами, якими багата вся шкіра, однією або декількома парами світлочутливих вічок, а в деяких — органами рівноваги — статоцистами. У планарій до­бре розвинені органи хімічного чуття. Знайшовши здобич, планарія прямує до неї, висуває глотку й сильними смоктальними ру­хами рве тіло жертви.

  Травна система складається з передньої та середньої кишки й починається ротом, розташованим на черевній стороні в середи­ні або в задній частині тіла.

 

Рис. 54. Морфологія білої планарії: а — травна і нервова системи: 1 — ротовий отвір; 2 — глотка; 3 — передня; 4 — права і 5 — ліва задня гілки кишки; 6 — нервове кільце з вузлами; 7 — нервовий стовбур; 8 — вічко; б — поперечний розріз тіла: 1 — війки; 2 — епідерміс; 3 — кільцеві м'язи; 4 — поздовжні м'язи; 5 — паренхіма; 6 — протонефридії; 7 — стінка кишки (ендодерма); 8 — сім'яник; 9 — яєчник; 10 — нервова система; 11 — спинночеревні м'язи; 12 — порожнина кишки.

 


Їжа потрапляє в глотку, яка має вид трубки з м'язовими стін­ками. Середня кишка складається з трьох гілок, що закінчується сліпо. Неперетравлені залишки викидаються через рот. Разом з позаклітинним велику роль відіграє внутріклітинне травлення. Видільна система представлена протонефридіями. Переважне число війкових — гермафродити. Після запліднення яйця відкла­даються у кокон, де й відбувається розвиток потомства. Регенера­ція у планарій розвинена добре. Як і кишковопорожнинні, війча­сті виникли від фагоцителоподібних предків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити