Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ'ЯКИ (PLATHEMINITHES)

КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ (TURBELLARIA)

Переважаюча більшість війчастих черв'яків, або турбелярій — вільно-існуючі (головним чином хижі) тварини. Мешкають у морях і прісних водах всіх широт (переважно донні форми); окремі види — паразити голкошкірих, молюсків, раковин тощо. У вологих тропічних лісах є наземні форми планарій. Відомо близько З тис. видів війчастих черв'яків. Мають невеликі розміри (декілька міліметрів, рідше сантиметрів), лише деякі види досягають у довжину 30-60 см.

Типовий представник — біла, або молочна, планарія.

Планарії — хижаки, харчуються дрібними рачками, нападають навіть на равликів і личинок деяких комах.

Стінка тіла черв'яка складається зі шкірно-м'язового мішка. Поверхня вкрита одношаровим війчастим миготливим епітелієм. Під епітелієм розташовано три шари м'язових волокон: кільцевий, косий і подовжній. Переміщення відбувається завдяки руху війок і скороченню мускулатури. Добре розвиненим м'язовим органом війчастих черв'яків є глотка.

Порожнина тіла відсутня, простір між внутрішніми органами заповнений паренхімою.

Нервова система у війчастих черв'яків складається з головного нервового вузла і нервових стовбурів, що відходять від нього, з яких найбільшого розвитку досягають два бічних. Органи чуття представлені дотикальними клітинами, якими багата вся шкіра, однією або декількома парами світлочутливих вічок, а в деяких — органами рівноваги — статоцистами. У планарій добре розвинені органи хімічного чуття. Знайшовши здобич, планарія прямує до неї, висуває глотку й сильними смоктальними рухами рве тіло жертви.

Травна система складається з передньої та середньої кишки й починається ротом, розташованим на черевній стороні в середині або в задній частині тіла.


Рис. 54. Морфологія білої планарії: а — травна і нервова системи: 1 — ротовий отвір; 2 — глотка; 3 — передня; 4 — права і 5 — ліва задня гілки кишки; 6 — нервове кільце з вузлами; 7 — нервовий стовбур; 8 — вічко; б — поперечний розріз тіла: 1 — війки; 2 — епідерміс; 3 — кільцеві м'язи; 4 — поздовжні м'язи; 5 — паренхіма; 6 — протонефридії; 7 — стінка кишки (ендодерма); 8 — сім'яник; 9 — яєчник; 10 — нервова система; 11 — спинночеревні м'язи; 12 — порожнина кишки.


Їжа потрапляє в глотку, яка має вид трубки з м'язовими стінками. Середня кишка складається з трьох гілок, що закінчується сліпо. Неперетравлені залишки викидаються через рот. Разом з позаклітинним велику роль відіграє внутріклітинне травлення. Видільна система представлена протонефридіями. Переважне число війкових — гермафродити. Після запліднення яйця відкладаються у кокон, де й відбувається розвиток потомства. Регенерація у планарій розвинена добре. Як і кишковопорожнинні, війчасті виникли від фагоцителоподібних предків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити