Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

Членистоногі — найчисленніший тип в царстві тварин (більше 2 млн. видів). Його представники освоїли всі місцепроживання на суші, в повітрі й у воді. Широке розповсюдження членистоногих визначає різноманіття існуючих форм: представники типу — вільно-існуючі, хижаки, паразити рослин, тварин і людини.

Основні ароморфози типу: зовнішній скелет; членисті кінцівки; поперечносмугаста мускулатура, відособлення і спеціалізація м'язів.

Морфофізіологічна характеристика типу. Тіло сегментоване. Сегментація гетерономна, тобто сегменти різних ділянок тіла мають неоднакову будову. Сегменти групуються у відділи тіла (голова, груди, черевце), які у деяких зливаються між собою (головогруди).

Вперше в процесі еволюції у членистоногих з'являються кінцівки. Їх будова (двогілчастий тип) і розташування (у нижчих по-сегментне) доводить їх зв'язок з параподіями кільчеців. Кінцівки складаються з члеників і сполучені з тілом рухливо, що забезпечує можливість складних рухів. Функції кінцівок різноманітні — вони є не тільки органами пересування в різних середовищах, але й органами чуття, ротовим апаратом, органами захисту та нападу.

Тіло покрите хітинизованою кутикулою. Хітин, опорний полісахарид, утворює зовнішній скелет і служить для захисту від висихання і механічних пошкоджень. Зростання членистоногих можливе тільки шляхом періодичного линяння зі скиданням старої і утворенням нової кутикули (внаслідок її не розтяжності).

Прогресивні зміни відбуваються в м'язовій системі: гладка мускулатура замінюється поперечносмугастою, суцільні шари шкірно-мускульного мішка у зв'язку з появою скелета розбиваються на окремі пучки — м'язи, що забезпечує різноманітність рухів. Кількість м'язів дуже велика, у метеликів, наприклад, досягає 1600.

Поперечносмугасті м'язи характеризуються поперечним почерченням цитоплазми, більшою швидкістю і силою скорочення.

Порожнина тіла — змішана, або міксоцель. У процесі ембріогенезу спочатку закладається первинна порожнина, потім вторинна, проте в подальшому стінки целома частково руйнуються і виникає зв'язок з первинною порожниною.

Травна система складається з трьох відділів — переднього, середнього й заднього. У передній кишці за рахунок хітинової вистілки утворюється подрібнюючий апарат. У середній кишці з'являються парні вирости — зачатки травних залоз (печінка). Ротовий апарат представлений трьома парами змінених кінцівок.

Кровоносна система незамкнена, тобто заповнюючи її гемолімфа частину шляху знаходиться зовні судин, виливаючись в порожнину тіла. Гемолімфа є рідиною, частково відповідною справжній крові та частково порожнинній рідині. Уперше в процесі еволюції з'являється серце у вигляді мускульного мішка, розташованого на спинній стороні, воно має парні отвори, забезпечені клапанами.

Гемолімфа з головних судин виливається в порожнину тіла, тече безпосередньо між органами, змішуючись із порожнинною рідиною, і потім повертається в серце через отвори, забезпечені клапанами. Завдяки появі серця прискорюється течія крові й органи в одиницю часу одержують більшу кількість харчових речовин і кисню, продукти дисиміляції видаляються швидше.

Органи дихання різноманітні: у водних — зябра, у наземних — листкоподібні легені або трахеї. Поява спеціальних органів різко збільшує дихальну поверхню.

Система виділення представлена або целомодуктами, гомологічними метанефрідям кольчеців, або специфічними для членистоногих мальпігієвими судинами — численними сліпими виростами кишечника на межі середньої та задньої кишки, поверненими в порожнину тіла. Продукти дисиміляції надходять з порожнини тіла (гемолімфи) у просвіт мальпігієвих судин, потім у кишку і через анальний отвір виділяються назовні.

Нервова система складається з головного мозку й черевного нервового ланцюжка. Характерна концентрація нервових елементів шляхом злиття нервових вузлів сусідніх сегментів між собою, особливо в передньому відділі тіла, що приводить до різкого збільшення об'єму головного мозку. Нервові реакції відрізняються складністю, особливо у «суспільних» комах — бджіл, мурашок, термітів. Органи чуття прогресивно розвиваються. Є органи дотику, нюх, прості та складні очі. У деяких вищих членистоногих зір колірний.

Більшість членистоногих різностатеві. Розмноження статеве (іноді — шляхом партеногенезу). Розвиток тільки з метаморфозом.

Класифікація. Тип членистоногих (Arthropoda) включає наступні класи: 1. Клас Ракоподібні (Crustacea). 2. Клас Павукоподібні (Arachnida). 3. Клас Комахи (Insecta).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити