Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА)

  До типу хордові відноситься близько 43 тис. видів, що меш­кають у морях, прісних водоймищах, на суші та в повітрі. Поло­ження хордових у системі тваринного світу достатньо відокрем­лене. Тип включає три підтипи: 1. Покривники, або Тунікати, урохордові (Tunicata, Urochorda). 2. Безчерепні, або Головохордові (Acrania). 3. Хребетні, або Черепні (Vertebrata, Craniata). По­кривники сильно змінені унаслідок прикріпленого способу жит­тя. Безчерепні представлені невеликим числом форм (близько 20 видів). Найбільш численні і різноманітні за будовою і середови­щем проживання хребетні тварини.

  Морфофізіологічна характеристика типу. Представники всіх трьох підтипів об'єднуються наступними основними ознаками:

1.         На відміну від безхребетних тварин у них є внутрішній осьо­вий скелет — спинна струна (chorda dorsalis), або хорда (від грец. chorde — струна). У безчерепних вона зберігається все життя, у хребетних заміщається хрящовим або кістковим хребтом.

2.          Центральна нервова система має вигляд трубки, розташова­ної на спинній стороні тіла над хордою. Порожнина нервової трубки називається невроцелієм. У більшості хордових пе­редній відділ нервової трубки розростається, утворюючи го­ловний мозок. Невроцелій в цьому випадку носить назву шлуночків головного мозку.

3.          Травна трубка розташована під хордою. У передньому її відділі знаходяться отвори (зяброві щілини), що сполучають­ся із зовнішнім середовищем. Зяброві щілини зберігаються або все життя (безчерепні, з хребетних — круглороті, риби), або тільки в ембріональному періоді розвитку (більшість амфібій, наземні хребетні).

4.          Серце (або черевна пульсуюча судина, що його замінює) роз­ташовано на черевній стороні тіла і направляє кров до голов­ного кінця тіла — кровоносна система замкнена.

5.          Зовнішні покриви мають двошарову будову і складаються з епідермісу й розташованої над ним сполучнотканинної дер­ми.

  Хордові мають низку ознак, характерних і для інших груп тварин. До них відноситься двостороння симетрія тіла, вторинна порожнина тіла (целом), метамерна (сегментарна) будова багатьох органів.

Підтип Безчерепні

Підтип

Черепні (Хребетні)

Клас

Класи:

 

 

Ланцетники

Хрящові

 

 

 

 

риби

 

 

Нижчі

Кісткові

Холодно­

 

 

риби

кровні

 

 

Земноводні

 

 

 

Плазуни

 

 

Вищі

Птахи

Тепло­

 

 

Ссавці

кровні

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити