Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА)

 КЛАС КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA)

  Круглороті, або мішко-зяброві - єдиний сучасний клас безще­лепних. Відомі з силуру. Включають два ряди — міноги і мікси­ни. Міксини поширені виключно в морях і океанах, зустрічають­ся на глибинах від 20 до 350 м, рідко більше. Мають довжину тіла від 50 см. до 1 м. Ведуть виключно паразитичний спосіб життя, в'їдаючись у тіло жертви, іноді проникаючи глибоко всередину. Харчуються рибою.

  Міноги поширені як в морських, так і в прісних водах. Мор­ські міноги для нересту заходять у річку.

Довжина тіла у різних видів від 30 до 100 см. Присмоктую­чись до риб, харчуються їх кров'ю та м'ясом. Деякі види поїдають ікринки риб.

  Круглороті — найпримітивніша група хребетних. Вони не мають щелеп і парних кінцівок. Ротовий відділ у вигляді присосувальної вирви, підтримуваної кільцевим хрящем (звідси назва). На дні вирви знаходиться ротовий отвір. На стінах присосувальної вирви і на язиці розташовані численні рогові зуби. Язик має скелет, перетворений на свердлячий орган. Тіло подовжене, шкі­ра гола, з численними слизовими залозами. Осьовий скелет пред­ставлений у більшості хордою, оточеною товстою сполучно­тканинною оболонкою. Оболонка оточує і лежачу над хордою нер­вову трубку. В сполучнотканинній оболонці знаходиться низка парних хрящів, що є зачатками верхніх дуг хребців (нагадаємо, що хребці — хрящові та кісткові — у філогенезі розвиваються саме із сполучнотканинної оболонки, яка оточує хорду, і витісняють її).

  Мозковий череп представлений тільки хрящовою пластин кою, яка підстилає головний мозок. Вісцеральний (зябровий) ске­лет складається з нерозчленованих зябрових дуг. У круглоротих серце, що складається з передсердя і шлуночка. Венозна кров із шлуночка поступає в зябра, де окислюється і по зябрових артері­ях, які висять, потрапляє в спинну аорту, звідки розповсюджу­ється по всьому тілу.

  Нервова система складається з головного і спинного мозку. Головний мозок має невеликі розміри, але, як у всіх хребетних, складається з п'яти відділів: переднього, проміжного, середнього мозку, мозочка та довгастого мозку. Органи чуття розвинені сла­бо. У міксиночі дегенерують у зв'язку з паразитичним способом життя. Органи виділення — мезонефричні нирки.       

  На примітивність організації круглоротих указує і будова ор­ганів розмноження. Статева залоза непарна і не має вивідних про­токів. Статеві продукти через розрив стінки гонади потрапляють у порожнину тіла і через сечовивідні шляхи викидаються назовні.

  Розвиток у міксин прямий; у міног утворюється личинка, за будовою і способом життя дуже схожа з ланцетником. Личинко­вий період розвитку досягає декількох років. Деякі види міног мають промислове значення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити