Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ

  ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ.

  Орган (від грец. organon — знаряддя, інструмент) відрізня­ється властивою лише йому формою і будовою, пристосованою до виконання певної функції. Органи відіграють «роль знарядь виро­бництва в житті рослин і тварин». Органи побудовані з тканин. Кожний орган містить всі види тканин. Одна з тканин є основною, «робочою», що виконує головну функцію органу. Так в печінці, легенях, нирках, залозах — епітеліальна, в кістці — сполучна (кісткова), в мозку — нервова тканина. Епітелій покриває шкіру, вистилає слизові, серозні оболонки і протоки залоз. Сполучна тканина виконує в кожному органі опорну, механічну, трофічну функції, утворює сполучнотканинний каркас органу, його стро­му. М'язова тканина бере участь в утворенні стін кровоносних, лімфатичних судин, травної системи, повітряноносних і сечовиві­дних шляхів. Нервова тканина представлена у вигляді нервів (і їх кінцевих розгалужень), іннервуючих орган, нервових вузлів, які лежать у стінках органів.

   Органи анатомічно і функціонально об'єднуються в системи органів. Система — це низка органів, що мають загальний план будови, єдність походження і виконують одну велику функцію (наприклад, травлення, дихання). В організмі людини виділяють наступні системи органів: травлення (травну), дихання (ди­хальну), сечовивідну, статеву, нервову, кровоносну, лімфатичну і імунну. Деякі органи об'єднуються за функціональним принци­пом в апарати: вони часто мають різну будову і походження, мо­жуть бути не зв'язані анатомічно, але їх об'єднує участь у вико­нанні загальної функції (наприклад, опорно-руховий, ендокрин­ний апарати), або ці органи різні за своїми функціональними за­дачами, але зв'язані онтогенетично (наприклад, сечостатевий апарат).

  В організмі людини виділяють сому (від грец. soma — тіло), яка містить кістки, з'єднання кісток, шкіру, м'язи, які створю­ють вмістища, порожнини, і нутрощі (splanchna, viscera), розта­шовані усередині порожнин. До соми і нутрощів підходять і роз­галужуються в них судини і нерви.

  Основні принципи будови тіла людини — це полярність (різ­на будова і функція полюсів), сегментарність (більш чітко зберег­лася у людини лише в тулубі), двостороння симетрія (схожість сторін, проте не абсолютна) і кореляція (співвідношення між окремими частинами).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити