Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

КРОВ

Внутрішнє середовище організму — це кров, тканинна рідина, лімфа. Всі клітини організму потребують постійного притоку поживних речовин і кисню й в безперервному видаленні продуктів життєдіяльності, що забезпечується внутрішнім середовищем організму.

Кров (sanguis) — циркулююча в кровоносній системі всіх хребетних і деяких безхребетних тварин «рідка тканина» внутрішнього середовища, одна з форм сполучної тканини. Вона складається з клітин і рідкої міжклітинної речовини — плазми (від грец. plasma, букв. — виліплене, оформлене). Плазма шляхом дифузії проникає з крові через стінки артеріальних капілярів, утворюючи тканинну рідину, яка омиває кожну клітину. У свою чергу клітини виділяють в тканинну рідину вуглекислий газ та інші продукти життєдіяльності, які дифундують у венозні капіляри. Через венозні капіляри, потім венули та вени продукти обміну доставляються до легенів, нирок і видаляються з організму. Кількість тканинної рідини в організмі людини близько 20 л.

Менша частина тканинної рідини надходить у лімфатичні капіляри, утворюючи лімфу (від лат. lympha — чиста вода, волога). Лімфатичні капіляри починаються сліпо між клітинами тканин, мають більш проникну стіну, ніж кровоносні, і переходять в лімфатичні судини. Лімфа є молочно-білою рідиною, схожою за складом з плазмою крові, але з меншим (в 3-4 раз) вмістом білка. Вона містить в невеликій кількості лейкоцити, головним чином лімфоцити. Лімфатичні судини пронизують всі тканини й органи. У стіні судин є м'язовий шар. У великих лімфатичних судинах знаходяться клапани, перешкоджаючі зворотному відтоку рідини. По ходу лімфатичних судин розташовуються лімфатичні вузли, і лімфа, проходячи через них, збагачується лімфоцитами. Крім того, лімфатичні вузли є біологічними фільтрами, в яких затримуються, не потрапляючи далі в кров, більшість чужорідних речовин і бактерії. Рух лімфи відбувається за рахунок здавлювання лімфатичних судин при скороченні скелетних м'язів, скорочення м'язів стінок судин і за рахунок присисної дії грудної клітини при вдиху. Найбільші лімфатичні судини утворюють грудний і правий лімфатичний протоки, які впадають у верхню порожнисту вену. За добу в кров повертається близько 1-3 л лімфи.

Внутрішнє середовище організму зберігає постійність свого складу, фізичних і хімічних властивостей, що забезпечується роботою серця, дихальної, травної і видільної системи. Завдяки регуляторним механізмам організм здатний зберігати постійність внутрішнього середовища при змінах зовнішнього середовища (наприклад, при перепадах температури, тиску). Провідна роль у регуляції постійного внутрішнього середовища належить нервовій системі.

Кров складає 5-9 % маси тіла. Середній об'єм крові у дорослої людини близько 5 л. У кровоносній системі звичайно циркулює близько 50 % крові, решта маси крові знаходиться в кровоносних депо (селезінка, печінка, шкіра). При посиленій м'язовій роботі, крововтраті кров з депо поступає в кров'яне русло. Кров виконує наступні функції: дихальну — перенесення від органів дихання до тканин кисню і назад — діоксиду вуглецю; трофічну — перенесення поживних речовин від травної системи або депо поживних речовин до тканин; видільну (екскреторну) — перенесення кінцевих продуктів дисиміляції до органів виділення; регуляторну — перенесення гормонів та інших біологічно активних речовин до тканин; захисну, пов'язану із здібністю лейкоцитів до фагоцитозу й утворенню антитіл і здібністю крові до згортання; терморегуляторну, пов'язану з високою теплоємністю та теплопровідністю крові й регуляцією струму крові через капіляри шкіри; гомеостатичну, пов'язану із здатністю крові підтримувати постійність внутрішнього середовища організму завдяки постійному її руху, обмиванню всіх тканин і обміну компонентами з міжклітинною рідиною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити