Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

КРОВ

 СКЛАД КРОВІ

  Кров складається з плазми (55-60%) і формених елементів (40-45%). Плазма крові містить 90-92% води, 7-8% білків, 0,12% глюкози, 0,7-0,8% жирів, 0,9% солей. Найбільше зна­чення мають солі натрію, калію та кальцію. Концентрація іонів цих солей і їх співвідношення відіграє важливу роль в життєдія­льності організму й підтримується відносно сталими. Розчини, що мають однаковий з кров'ю тиск осмосу, називаються ізотоні­чними (0,9 % розчин хлориду натрію). Ізотонічний розчин вико­ристовується в медицині для внутрішньовенного введення з ме­тою швидкого відновлення об'єму циркулюючої рідини при кро­вовтратах. Розчини, що мають більший тиск осмосу, ніж кров, називаються гіпертонічними, менший — гіпотонічними. Плаз­ма, позбавлена білка фібріногена, називається сироваткою. Білки плазми мають різні функції і властивості та відіграють роль у під­тримці тиску колоїдно-осмотичного, у водному обміні, додають крові в'язкість, беруть участь в згортанні (фібриноген) і реакціях імунітету (антитіла). Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин. Зниження кількості глюкози в плазмі крові приводить до різкого підвищення збудливості клітин головного мозку, що спричиняє появу судом. При подальшому зниженні концентрації глюкози порушуються кровообіг, дихання і наступає смерть. Окрім перерахованих компонентів у плазмі містяться амінокис­лоти, вітаміни, гормони.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити