Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

КРОВООБІГ

  ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ.

  Усі артерії, вени й капіляри в організмі людини об'єднуються в два кола кровообігу: велике та мале. Велике, або тілес­не, коло кровообігу служить для доставки всім органам і ткани­нам тіла поживних речовин і кисню. Воно починається в лівому шлуночку серця, куди з лівого передсердя поступає артеріальна кров. З лівого шлуночка виходить аорта, від якої відходять  артерії, що йдуть до всіх органів і тканин тіла і розгалужуються в їх товщі аж до артеріол і капілярів — останні переходять у венули й далі у вени. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин і газообмін між кров'ю і тканинами тіла. Артеріальна кров, що тече в капілярах, віддає поживні речовини й кисень і одержує продукти обміну та вуглекислоту. Вени зливаються в два великі стовбури — верхню і нижню порожнисті вени, які впадають в праве передсердя, де і закінчується велике коло кровообігу. Допо­вненням до великого кола є третє (серцеве) коло кровообігу, яке обслуговує саме серце. Воно починається вінцевими артеріями серця, що виходять із аорти, і закінчується венами серця. Останні зливаються у вінцевий синус, який впадає у праве передсердя, а решта найдрібніших вен відкривається безпо­середньо в порожнину правого передсердя і шлуночка.

 

Рис. 93. Схема кровообігу: 1 — аорта; 2 — печінкова артерія; 3 — кишка артерії; 4 — сітка капілярів великого кола; 5 — ворітна вена печінки; 6 — печінкова вена; 7,8 — нижня і верхня порожнисті вени; 9 — праве передсердя; 10 — правий шлуночок; 11 — легенева артерія; 12 — капілярна сітка малого кола; 13 — одна з 4 легеневих вен; 14 — ліве передсердя; 15 — лівий шлуночок; 16 — лімфатична сітка верхньої і нижньої частини тіла; 17 — верхній і нижній лімфатичні протоки. Стрілками    позначено напрямки руху крові.

 

  Мале, або легеневе, коло кровообігу починається в пра­вому шлуночку серця, звідки виходить легеневий стовбур, який поділяється на праву та ліву легеневі артерії, а останні розгалужуються в легенях на артерії, перехідні в капіляри. У капілярних сітках, які обплітають альве­оли, кров віддає вуглекислоту і збагачується киснем. Збагачена киснем артеріальна кров надходить з капілярів у вени, які,  злив­шись у чотири легеневі вени (по дві з кожного боку), впадають у ліве передсердя, де і закінчується мале (легеневе) коло кровообігу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити