Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

ТРАВНА СИСТЕМА

  Життєдіяльність організму неможлива без постійного попов­нення його тканин енергією, будівельним матеріалом, вітаміна­ми, мінеральними речовинами та водою. Це здійснюється за ра­хунок споживаної їжі. Проте харчові продукти можуть бути ко­рисні організму тільки після їх розщеплювання в травній системі й подальшого засвоєння. Травлення — сукупність процесів, які забезпечують механічне подрібнення і хімічне (головним чином ферментативне) розщеплювання харчових речовин на компоне­нти, придатні до всмоктування і участі в обміні речовин. Пожи­вні речовини — це органічні сполуки, що є для організму джере­лом енергії і будівельним матеріалом. Основними поживними ре­човинами є білки, жири та вуглеводи. Крім цього важливу роль у живленні людини відіграють органічні кислоти, вітаміни, міне­ральні солі та вода, без яких неможлива нормальна життєдіяль­ність організму.

  Харчові продукти — це те, чим харчується людина: хліб, м'я­со, молоко, яйця, фрукти тощо. Вони бувають рослинного й тваринного походження. Продукти тваринного походження є джерелами переважно білків і жирів. Велика кількість білків міс­титься в м'ясі (від 14 до 21%) і м'ясних продуктах, рибі та рибних продуктах, молоці та продуктах його переробки. Тваринні білки найбільш цінні, оскільки містять незамінні амінокислоти (тиро­зин, триптофан, фенілаланін тощо). Засвоюваність тваринних білків наближається до 96 %. Тваринні жири поступають в орга­нізм головним чином у вигляді вершків, вершкового масла, сиру, сметани, жирного м'яса птахів, риби, свинячого сала тощо.

  Рослинні продукти завдяки високому вмісту вуглеводів (бли­зько 80% сухої речовини) є переважно енергетичними джерела­ми. Вони містять також 8-23% білків. Проте рослинні білки бідні незамінними амінокислотами. Овочі, фрукти, ягоди й соки є дже­релами біологічно активних речовин — вітамінів, ферментів і мі­кроелементів. Клітковина, пектинові речовини, органічні кисло­ти продуктів рослинного походження стимулюють секрецію трав­них соків, створюють масу кишкового вмісту, сприяють периста­льтиці та випорожненню кишок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити