Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

ТРАВНА СИСТЕМА

  ТРАВНІ ФЕРМЕНТИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ.

  Механічна обробка їжі відбувається в ротовій порожнині за участю зубів і язика. Хімічна обробка їжі починається в ротовій порожнині й закінчується в тонкому кишечнику. Вона відбува­ється під дією ферментів. Ферменти (від лат. fermentum — бро­діння, закваска), або ензими, біокаталізатори — специфічні біл­ки, що присутні у всіх живих клітинах і відіграють роль біологі­чних каталізаторів. Часто їх дія виявляється в комплексі з ін­шими сполуками небілкової природи. Ферменти мають активний центр — специфічну групу амінокислот. Розщеплюючи органічні речовини в травному каналі, ферменти виконують роль каталіза­торів. Вони утворюються в слинних залозах, шлунку, підшлунко­вій залозі, кишечнику.

  Ферменти мають деякі загальні властивості.

1.         Ферментам властива специфічність: кожний фермент розще­плює поживні речовини тільки певної групи. Так, протеази розщеплюють білки, ліпази — жири, амілази — вуглеводи. До протеазів відносяться: пепсин, желатиназа, хімозин шлу­нку, трипсин і хімотрипсин підшлункової залози, ентерокиназа залоз стін кишечнику. Найбільш активні ліпази, що ви­діляються з соком підшлункової залози. До амілазів відно­сять птіалін і мальтозу слини, амілазу, мальтазу й лактазу підшлункової залози.

2.          Ферменти діють тільки в певному хімічному середовищі. На­приклад, пепсин (фермент шлункового соку) активний тільки в кислому середовищі, а для роботи ферментів кишечнику не­обхідне лужне середовище.

3.          Ферменти діють тільки при певній температурі. Оптимальна температура для роботи всіх ферментів — 36-37°С. Якщо ці умови змінюються, ферменти знижують свою активність, що приводить до порушення травлення і захворювань.

4.          Невелика кількість ферменту може розщеплювати велику масу органічної речовини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити