Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Закономірності успадкування ознак.

Успадквання – спосіб передавання спадкової інформації, який може змінюватися залежно від форми розмноження.

Г. Мендель запровадив метод генетичного аналізу окремих пар спадкових ознак. Він встановив, що:

1.   кожна спадкова ознака визначається одним спадковим фактором, задатком (геном).

2.   Гени зберігаються у чистому вигляді в ряду поколінь, не втрачаючи своєї індивідуальності. Це призвело до відкриття основного положення генетики: ген відносно сталий.

3.   Обидві статі в однаковій мірі беруть участь у передачі своїх ознак нащадкам.

4.   У чоловічих і жіночих статевих клітинах відбувається редуплікація рівного числа генів; їх редукція. Це положення покладено в основу генетичного передбачення існування мейозу.

5.   Гени є парними: один материнський, а другий батьківський. Один з них може бути домінантним, а другий рецесивним. Це положення відповідає відкриттю принципу алелізму: ген представлений як мінімум 2 алелями.

Закони успадкування – закони розщеплення спадкових ознак у нащадків і гібридів, і закон незалежного комбінування спадкових ознак.

Основні закономірності успадкування були відкриті Менделем. Він розробив метод гібридологічного аналізу. Основні положення:

1.   Враховується не весь розмаїтий комплекс ознак у батьків і гібридів, а лише аналізується успадкування за окремими альтернативними проявами ознак.

2.   Проводиться точний облік випадків успадкування кожного альтернативного вияву ознаки у ряду наступних поколінь: аналізується не тільки перше покоління від схрещування, але і характер нащадків кожного гібрида зокрема.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити