Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Скоротність як основна властивість скелетних м’язів.

Одним із важливих проявів життя є скоротливість, властива представникам тваринного і рослинного світу. В організмі людини високоорганізованих тварин і людини скоротливість притаманна в основному спеціалізованій - м’язові тканині, яку за мікроскопічною будовою поділяють на непосмуговану, посмуговану та серцеву посмуговану м’язову тканину. Посмугована м’язова тканина входить до складу спеціальних органів руху - м’язів, які при скороченні забезпечують переміщення тіла у просторі: зміну положення окремих частин тіла відносно одна одної; зміну розмірів порожнин тіла (при диханні); зміну положення і напряму складок шкіри тощо.

Необхідно знати, що всі рухи тварин та людини є відповіддю на подразнення з зовнішнього середовища. Таким чином, м’язові рухи - один із зовнішніх проявів діяльності мозку, що найчіткіше виражено у людини з її високорозвиненою центральною нервовою системою.

М'яз, як орган. Як і кожен орган, м’яз побудований з багатьох тканин, основною з яких є м’язова. До складу м’яза входять також сполучна тканина, судини та нерви. Сполучна тканина вкриває м’язі ззовні, утворюючи пермізій, в якому іноді є невелика кількість жирової тканини. Від перимізію в товщу м’яза відходять перетинки, які "одягають" невеликі м’язові пучки. Ці сполучно-тканинні утвори називають ендомізієм. Перемізій і ендомізій формують сполучно-тканинний каркас м’яза, від якого певною мірою залежать його форма та розміри. В основному ж їх визначають функція м’яза та місце його розміщення. За формою м’язи поділяють на веретеноподібні, квадратні, трикутні, колові, хрестоподібні тощо. за розмірами - на довгі, короткі та широкі. Довгі м’язи (майже всі вони веретеноподібні) найчастіше розміщуються на кінцівках і за формою нагадують домову мишу, а короткі та широкі - на тулубі і голові. Залежно від місця розташування м’язів щодо системи скелета розрізняють скелетні, суглобові та шкірні м’язи


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити