Біологія - універсальний довідник

ВСТУП

 

Ботаніка — наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення на земній поверхні, взаємовідносини між ними і навколишнім середовищем.

Усі рослини, що ростуть на Землі (а їх нараховується біля 350 тис.), об’єднують у єдине царство — царство рослин.

Особливості рослин як живих організмів. Рослини для живлення використовують неорганічні речовини, які отримують із зовнішнього середовища, й у своєму тілі утворюють (синтезують) органічні речовини, використовуючи для цього енергію сонячного випромінювання. У процесі синтезу органічної речовини з неорганічних виділяється кисень. Частину його рослини використовують для дихання, а значна частка газу потрапляє в атмосферу, де на кисень припадає біля 21% загального об’єму газів.

Особливість рослин — їх «прикріплений» спосіб життя, тому на відміну від інших живих організмів, наприклад, тваринних, рослина має обмежену здатність до переміщення. Останнє досягається розростанням і розгалуженням коренів і пагонів, що займають різне положення у просторі. Ріст упродовж усього життя призводить до збільшення поверхні організму. Це надзвичайно важливо для рослин, які не здатні долати великі відстані в пошуках їжі подібно до тварин. Необхідні для живлення неорганічні речовини рослина поглинає з повітря, головним чином листками, а з ґрунту — коренями.

При обмеженому русі поширення рослин забезпечується перенесенням плодів і насіння тваринами, повітрям і водою. Потрапивши у сприятливі для росту умови, насіння дає початок новим особинам. Розселення рослин на території здійснюється пагонами, а також коренями. Наприклад, пагони-«вуса» у суниці: вони повзуть по землі, вкорінюються і на деякій відстані від материнського організму дають початок новій рослині. Цю властивість людина використовує, розмножуючи суницю «вусами».

Роль рослин у природі та їхнє значення для людини. Рослини називають продуцентами. Саме вони утворюють на Землі із неорганічних речовин органічні (150 млрд. т цукру щорічно), використовуючи для цього енергію сонячного світла. Органічні речовини, як джерело їжі та енергії, необхідні всьому живому на планеті. Виробляє органічні речовини зелена рослина. Вона збагачує повітря киснем, необхідним для дихання усім живим організмам: рослинам, тваринам, лишайникам, багатьом грибам, бактеріям. Дихає киснем і людина. У процесі дихання виділяється вуглекислий газ. Він потрапляє в повітря і при спалюванні палива, сміття, при розкладанні мертвих залишків. Завдяки рослинам, які поглинають вуглекислий газ у процесі «повітряного» живлення, його об’єм в атмосфері підтримується більш-менш на одному рівні (0,03% загального об’єму газів).

За період тривалого існування на Землі рослини «зв’язали» в органічних речовинах величезну кількість енергії сонячних променів. Ця енергія «законсервована» у кам’яному вугіллі, горючих газах і сланцях, нафті, торфі. Видобуваючи ці корисні копалини, людина використовує енергію для своїх потреб. Крім того, рослини є джерелом сировини для виробництва паперу, гуми, тканин, лікарських препаратів і багатьох інших корисних продуктів, без яких неможливе існування людини.

Ліси, луги, степи та інші рослинні угруповання — місця знаходження тварин, багатьох грибів, бактерій. Знищення рослинності, скорочення площ, зайнятих лісами, лугами, степами, викликає загибель багатьох живих істот. Знищення природної рослинності призводить до утворення ярів, руйнування і змиву дощовими і весняними водами найбільш родючого верхнього шару ґрунту.

Усе сказане спонукає людину до великої відповідальності за дотримання нормальних умов життя на Землі. Воно можливе лише за умови збереження і збільшення рослинних багатств планети. Ось чому необхідно вивчати рослини, пізнавати закономірності утворення і розвитку рослинних угруповань, щоб знати, яким чином поєднати інтереси людини і всього живого на Землі, використовуючи рослини для своїх потреб і одночасно зберігаючи рослинні багатства.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити