Біологія - універсальний довідник

ЛЮДИНА

 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА

 

ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЇ

 

Між будовою органів і їх функціями існує тісний зв’язок. З одного боку, будова органа зумовлює його функцію, з іншої — виконувана органом функція впливає на його будову.

Живий організм завжди відповідає на зміни, які відбуваються в ньому самому і в навколишньому середовищі. Реакції організму спрямовані на те, щоб задовільнити виниклі в ньому потреби, захиститися від шкідливих впливів і пристосуватися до умов середовища, що змінюються. Такий прояв діяльності організму одержав назву функції.

Для нормальної життєдіяльності людині необхідні: 1) підтримання сталості хімічного складу і фізико-хімічних властивостей клітин і тканин, що забезпечується фізіологічними функціями і 2) встановлення безперервної взаємодії з зовнішнім світом і можливість керування своєю поведінкою, що досягається за допомогою психічних функцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити