Біологія - універсальний довідник

ЛЮДИНА

 

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

 

ДВІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ ОБМІНУ РЕЧОВИН

 

Здатність утворювати органічні речовини з неорганічних мають лише зелені рослини і деякі види бактерій. Тварини і людина використовують готові органічні речовини, синтезовані зеленими рослинами. У процесі послідовних хімічних перетворень органічні сполуки в організмі тварин і людини розпадаються на ряд кінцевих продуктів — воду, вуглекислий газ та аміак. Виділені з організму, ці неорганічні речовини знову надходять до зовнішнього середовища і згодом будуть засвоєні рослинами. Отже, між організмом та навколишнім середовищем безперервно відбувається обмін речовин.

Обмін речовин — основна функція організму, що забезпечує процеси його життєдіяльності і постійної взаємодії з навколишнім середовищем. Обмін речовин являє собою сукупність двох взаємопов’язаних і невіддільних один від одного видів обміну — пластичного та енергетичного.

Пластичний обмін — це процес засвоєння організмом речовин, які надходять із зовнішнього середовища, і нагромадження енергії, що міститься в них, для утворення власних речовин, необхідних для росту і відновлення тканин.

Енергетичний обмін — це процес розщеплення в організмі органічних речовин, використання отриманої при цьому енергії і виділення з організму продуктів розпаду.

Інтенсивність обміну речовин в організмі залежить від фізичного та психічного стану людини. Зміни рівня обміну речовин регулюються нервовим і гуморальним механізмами, тісно пов’язаними між собою. Нервові центри регуляції обміну речовин розташовані у проміжному мозку. Рівень обміну речовин залежить також від діяльності залоз внутрішньої секреції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити