Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

 

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО

 

Жива природа характеризується різними структурно-функціональними рівнями організації — від молекулярного до біосферного. Ознаки життя вивчаються на кожному рівні.

На молекулярному — вивчають будову, властивості і роль біологічно важливих органічних сполук: білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, їхню роль в обміні речовин, збереженні і передачі спадкової інформації.

Клітинний — передбачає вивчення будови клітини, її органел, перебіг процесів життєдіяльності, що в ній відбуваються.

На тканинному — розглядають характерні ознаки спеціалізації клітин, що утворюють тканини.

На органному — вивчають будову і функціональні особливості органів і систем органів.

Рівень організму — передбачає вивчення процесів життєдіяльності окремо взятого організму (індивідууму).

На популяційно—видовому — вивчають закони взаємодії організмів, що належать до одного виду, екологію та еволюцію виду.

На біоценотичному — вивчають закони міжвидових відносин в угрупованнях, взаємодію організмів і середовищ їх проживання.

Системою вищого рангу організації життя є біосфера. На цьому рівні вивчають закономірності, характерні для всього живого, кругообіг речовин і перетворення енергії на Землі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити