Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕНЕТИКИ

 

Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.

Спадковість — здатність організму передавати свої ознаки й особливості розвитку наступним поколінням.

Мінливість — здатність організму змінюватися у процесі індивідуального розвитку під впливом чинників середовища. Мінливість — явище змінності спадкових властивостей.

Матеріальною основою спадковості є статеві клітини — гамети. Під час безстатевого розмноження такими клітинами є соматичні. Клітини не містять готових «зародкових ознак», а несуть тільки структурні задатки можливих ознак — гени.

Ген — ділянка молекули ДНК, що відповідає за розвиток певної ознаки. Ген — одиниця спадковості, що визначає ознаку і є одиницею виміру біологічного явища.

Реалізація ознаки в організмі проходить за схемою:

ген білок ознака.

Генотип — сукупність усіх спадкових ознак — генів організму, отриманих від батьків.

Фенотип — сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем.

Гени розташовуються у хромосомах у визначених ділянках — локусах. У диплоїдних клітинах містяться дві гомологічні хромосоми, в яких розташовуються парні гени.

Алельні гени (алелі) — парні гени, розташовані в гомологічних хромосомах, в однакових локусах і відповідають за прояв якоїсь ознаки (наприклад, колір волосся, очей, форма вух і т. д.). Алельні гени можуть відповідати за однакові якості однієї ознаки або бути протилежними — альтернативними. Наприклад, темні і світлі алелі забарвлення волосся, сірі та карі алелі кольору очей. Алельні гени позначаються літерами латинського алфавіту (А і а, В і b, С і с і т. д.).

Гомозигота — організм (зигота), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах (АА, аа ).

Гетерозигота — організм (зигота), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Аа), тобто має альтернативні ознаки.

Ознаки-гени можуть бути домінантними та рецесивними.

Домінантна ознака (ген) — переважаюча, та що пригнічує, виявляється завжди як у гомозиготному, так і в гетерозиготному стані. Домінантна ознака позначається великою літерою (А, В, С).

Рецесивна ознака (ген) — та, що пригнічується, виявляється тільки в гомозиготному стані. В гетерозиготному стані рецесивна ознака пригнічується домінантною. Рецесивний ген позначається відповідною малою літерою (а, b, с).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити