Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

 

ГЕНЕТИКА СТАТІ

 

Стать особин визначається наявністю статевої пари хромосом. У соматичних клітинах самця і самки всі пари хромосом, крім однієї, схожі і несуть однакові типи генів. Хромосоми, представлені в обох статей однаковими гомологічними парами, називаються аутосомами. Пару хромосом, за якою відрізняють самця від самки, називають статевою. У дрозофіли 4 пари хромосом — 3 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом, у людини 23 пари — 22 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом.

Статеві хромосоми бувають двох типів: X і Y. Стать визначається їхнім сполученням: XX або ХY. Стать, що визначається наявністю ХХ-хромосом, називається гомогаметною. Гомогаметні особини утворюють один тип гамет за статевими хромосомами. Стать, що визначається наявністю ХY-хромосом, називається гетерогаметною. Гетерогаметні особини утворюють два типи гамет за статевими хромосомами.

Гомогаметні особини: XX Х-гамети.

Гетерогаметні особини: ХY Х-, Y-гамети.

У більшості організмів (людини, ссавців, рептилій, амфібій, мух та ін.) жіноча стать гомогаметна — XX, чоловіча — гетерогаметна — ХY. У птахів, деяких риб, метеликів гомогаметні самці — XX, а гетерогаметні самки — ХY. У деяких випадках стать визначається відсутністю однієї хромосоми (Y) у парі. У прямокрилих, павуків, жуків самки мають набір XX, а самці — ХО набір хромосом.

В усіх випадках співвідношення статей відповідає 1:1, тобто розщеплення за ознакою стать у популяціях будь-якого виду однакове.

Схема співвідношення статей:

 

Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

Х-хромосома завжди присутня в обох статей. У ній розташовуються життєво важливі гени. Втрата Х-хромосоми спричиняє загибель зиготи. Y-хромосома зустрічається в особин тільки однієї статі і несе обмежене число генів, характерних для відповідної статі. Наявність або відсутність її може привести лише до зміни розвитку статевих ознак, тому основні ознаки, зосереджені у статевій парі, організм успадковує за Х-хромосомою. У гомогаметних особин ХХ-хромосоми парні, вони можуть нести домінантні і рецесивні гени. Але в гетерогаметних особин ХY-хромосоми непарні, а тому гени (ознаки) несуть тільки Х-хромосоми, з цієї причини ознаки, розташовані у статевих хромосомах, зчеплені зі статтю особин і проявляються по-різному в різних статей.

Наприклад, у людини ген дальтонізму знаходиться в Х-хромосомі і є рецесивним. Носієм його може бути жінка, а прояв ознаки спостерігається у чоловіків.

Схема схрещування:

1 -й варіант

 

 

2-й варіант

 

Примітка. X* — рецесивний ген, що зумовлює дальтонізм.

 

Рецесивна ознака від матері передається синам і виявляється в них, а від батьків — дочкам. Але в цьому випадку ознака частіше всього не проявляється, тому що зустріч двох Х-хромосом з рецесивними ознаками малоймовірна. Жінка в цьому випадку повинна бути носієм рецесивного гена, а чоловік — мати дану рецесивну ознаку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити