Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 

ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ. ЛІМІТУЮЧИЙ ФАКТОР

 

На організми завжди діє комплекс факторів навколишнього середовища. Найбільш сприятлива для організму інтенсивність екологічного фактора називається оптимальною, або оптимумом. Відхилення від оптимальної дії чинника призводить до пригнічення життєдіяльності організму. Межі інтенсивності дії фактора, за якими існування організму стає неможливим, називається межею витривалості. Для будь-якого організму та всього виду існує своя межа за кожним екологічним фактором. Чинник середовища, що виходить за межі витривалості організму, називається лімітуючим (обмежуючим). Він має верхню та нижню межі.

Оптимум відображує особливості умов проживання різних видів. Чим ширша межа (діапазон) витривалості, тим гнучкіший організм. Межі витривалості відповідно до різних екологічних чинників в організмів неоднакові. Вузько-пристосовані види менш пластичні і мають невелику межу витривалості, широко пристосовані — більш пластичні й у них відмічається широкий діапазон витривалості до коливань факторів середовища.

Взаємодія різних екологічних факторів полягає в тому, що зміни інтенсивності одного можуть знизити межу витривалості до іншого фактора або, навпаки, збільшити її. Наприклад, оптимальна температура підвищує витривалість до нестачі вологи та їжі.

Сукупність факторів середовища (абіотичних та біотичних), необхідних для існування виду, називається екологічною нішею, що характеризує спосіб життя організму, умови його проживання та живлення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити