Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

 

БОРОТЬБА ЗА ІСНУВАННЯ

 

Термін «боротьба за існування» ввів Ч. Дарвін, і тлумачиться він як взаємозв’язок організмів з абіотичними і біотичними факторами середовища. Боротьба виникає в результаті обмеженості природних ресурсів, з одного боку, та існуючою тенденцією організмів до необмеженого розмноження — з іншого.

Боротьба за існування є передумовою природного добору, який визначається як процес вибіркового виживання і розмноження організмів. Виживання одних особин відбувається внаслідок загибелі інших. Боротьба за існування регулює чисельність особин у популяції і підтримує її на певному рівні.

Розрізняють декілька форм боротьби за існування.

Внутрішньовидова боротьба, або змагання, виникає між особинами одного виду в популяції або між популяціями. Представники одного виду мають дуже схожі життєві потреби, тому між ними виникає конкуренція за територію, харчові ресурси, самку чи самця. Ця форма боротьби дуже напружена. Вона призводить до виживання найбільш пристосованих, а отже, збереження їхнього генотипу в популяції. Найбільш жорстко вона проходить серед рослин одного виду, що населяють одну територію. Більш сильні особини затінюють слабші, їх корені глибше проникають у ґрунт, краще використовують вологу і поживні речовини. Серед тварин може спостерігатися винищування молодняка при надлишковій чисельності, боротьба за панування в зграї.

Однак існує і взаємодопомога, що сприяє виживанню окремих особин, наприклад, у пінгвінів. Але в цьому випадку відзначається пасивна конкуренція й гострішими стають інші форми боротьби.

Міжвидова боротьба проходить між особинами різних видів. Наприклад, один вид використовує інший в якості джерела їжі (хижак — жертва, паразит — хазяїн). Гостра конкуренція спостерігається між видами, які займають одну екологічну нішу. Іноді це може призвести до витіснення одного виду іншим з даної території. Наприклад, конкуренція різних хижаків в одному лісі, пригнічення бур’янами культурних рослин, боротьба за їжу між двома видами щурів — сірими і чорними.

Боротьба з несприятливими умовами середовища — негативний вплив на організм з боку неживої природи (посуха, висока або низька температура, повінь і т. д.). За таких умов виживають більш пристосовані особини, а також ті, які краще і швидше адаптуються до умов, що змінюються. Сплячка, анабіоз, листопад, зміна забарвлення вовни, утворення колючок замість листя — всі ці пристосування спрямовані на виживання особин і виду взагалі. Боротьба з абіотичними факторами загострює міжвидову і внутрішньовидову боротьбу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити