Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

БІОСФЕРА

 

БІОСФЕРА І ЛЮДИНА. НООСФЕРА

 

Людина — елемент біосфери. Усі природні ресурси планети зумовлюють можливість життя людини і є основою її матеріального виробництва. Приріст населення, розвиток науки і техніки призвели до того, що діяльність людини стала важливим фактором розвитку біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці виникла можливість переходу біосфери в новий стан — ноосферу.

Ноосфера (за В. І. Вернадським) — це «мисляча» оболонка, сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з виникненням у ній цивілізованої людини.

Людство інтенсивно споживає як живі, так і мінеральні природні ресурси, тому виникають наступні проблеми: виснаження природних ресурсів, зниження чисельності і загибель живих організмів, звуження їх ареалів, забруднення й отруєння середовища промисловими відходами. У результаті виробничої діяльності людини відбувається забруднення атмосфери шкідливими газами, збільшення концентрації СO2; руйнування озонового шару збільшенням концентрації оксидів азоту і фреонів; зміна клімату, зростання «парникового ефекту» і підвищення температури повітря; забруднення водойм і скорочення їхніх площ; знищення лісів, масове захворювання рослинності; засолення ґрунтів і зростаюче опустелювання; інтенсивне використання енергоносіїв, створення атомних електростанцій і забруднення середовища радіоактивними відходами.

Всі ці впливи на біосферу викликають ланцюгові екологічні реакції, що відбиваються у кінцевому результаті на житті людини. Раціональне природокористування — основа для збереження різноманіття біосфери і росту добробуту людства. Людина не панує над природою, а є її частиною.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити