Біологія - універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 

БІОСФЕРА

 

ОХОРОНА ПРИРОДИ

 

Охорона природи — сукупність заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання і відтворення природних систем і ресурсів Землі, а також космічного простору в інтересах сьогоднішніх і майбутніх поколінь.

Заходи щодо охорони природи.

1. Створення безвідхідних виробництв, екологічно чистих технологій; очищення повітря і стічних вод; рекультивація (штучне відтворення) земель; меліорація ґрунту, спрямована на підвищення його родючості.

2. Діагностика різних хімічних препаратів на їх мутагенну активність, розробка методів лікування спадкових захворювань.

3. Захист рослинного і тваринного світу. Створення заповідників і заказників — природних територій, що знаходяться під охороною та спостереженням учених; збереження еталонів і пам’ятників природи — унікальних природних об’єктів; створення національних парків; складення списків тварин і рослин (Червона книга), які зникають, розробка проектів з розведення рідкісних видів організмів у штучних умовах та акліматизації їх у природі. Збереження генофонду флори і фауни планети.

4. Виховання екологічної свідомості у населення.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити